Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kuntien tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kuntien tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3549 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020
Aineisto sisältää neljä haastattelulitteraattia ja kuusi kuvatiedostoa virtuaalisesta Padlet-työpajatyöskentelystä. Osallistujat työskentelivät Seinäjoen kaupungin johdossa tai olivat aiheen kannalta muussa merkittävässä asemassa. Tutkimuksessa kartoitettiin Seinäjoen kaupungin lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytilaa ja kehittämistarpeita.

FSD3251 Kuntavaalitutkimus 2017
Tutkimuksessa kartoitettiin politiikkaan liittyviä asenteita, mielipiteitä ja käyttäytymistä vuoden 2017 kuntavaaleissa.

FSD2942 Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011
Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011 tarkastelee kuntien uudistumista tukevia ja estäviä tekijöitä johtavissa asemissa olevien kuntatoimijoiden näkökulmasta. Kyselyn teemoina ovat uudistusten kohde, uudistusten esteet, strategia, tutkimus- ja kehittämistoiminta, tiedon lähteet sekä yhteistyö.

FSD2363 Kunnallisalan ilmapuntari 2010: kuntalaiset
Tutkimuksessa selvitettiin kuntalaisten nykyaikaa ja tulevaisuutta koskevia näkemyksiä kunnista ja kunnallisista palveluista.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Suomalaisia kuntia käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.