Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kuntien tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kuntien tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD2942 Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011
Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011 tarkastelee kuntien uudistumista tukevia ja estäviä tekijöitä johtavissa asemissa olevien kuntatoimijoiden näkökulmasta. Kyselyn teemoina ovat uudistusten kohde, uudistusten esteet, strategia, tutkimus- ja kehittämistoiminta, tiedon lähteet sekä yhteistyö.

FSD2882 Kauhajoen yrittäjyystutkimuksen haastattelut 2013
Haastatteluilla on kerätty tietoa Kauhajoen elinkeinoelämän kehityshistoriasta ja yrittäjyydestä 1950-luvulta 2000-luvulle. Haastateltavat ovat kauhajokelaisia yrittäjiä, asiantuntijoita, virkamiehiä ja luottamushenkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet tai yhä vaikuttavat paikalliseen elinkeinoelämään ja sen kehitykseen.

FSD2363 Kunnallisalan ilmapuntari 2010: kuntalaiset
Tutkimuksessa selvitettiin kuntalaisten nykyaikaa ja tulevaisuutta koskevia näkemyksiä kunnista ja kunnallisista palveluista.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Suomalaisia kuntia käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.