Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan lasten, lapsuuden ja perheen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat lasten, lapsuuden ja perheen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD3134 Lapsibarometri 2016
Tutkimuksessa kartoitettiin 6-vuotiaiden lasten kokemuksia luottamuksesta. Luottamusta tarkasteltiin muun muassa ihmissuhteiden ja tunteiden näkökulmasta.

FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016
Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käyttötavoista ja liikunnasta.

FSD3071 Lasten mediabarometri 2013
Tutkimuksessa selvitetään laajasti lasten mediakäyttöä, kuten television katselua, pelien pelaamista, internetin ja kännykän käyttöä, kirjojen ja lehtien lukemista sekä radion kuuntelua.

FSD2547 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Pohjoismaat
Aineisto käsittelee lasten ja nuorten ihmisoikeustietämystä ja osallistumista sekä sitä, missä määrin lapsia kuullaan ja missä he haluavat tulla kuulluiksi.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Lapsia, lapsuutta ja perhettä käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.