Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan liikunnan ja urheilun tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat liikunnan ja urheilun tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3616 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021
Tässä noin neljän vuoden välein toistettavassa kyselyssä selvitetään laajasti korkeakouluopiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntatottumuksia kartoitettiin kysymällä hyöty- ja kuntoliikuntaan käytettyä aikaa sekä tiedusteltiin, kuinka paljon vastaajat keskimäärin istuivat arkipäivinä. Lisäksi kysyttiin, kenen järjestämään liikuntatoimintaan vastaajat osallistuivat.

FSD3535 Lasten ja nuorten vapaa-aika: 10-29-vuotiaat 2018
Aineistossa selvitettiin Suomessa asuvien lasten ja nuorten vapaa-ajanviettotottumuksia, kuten kuinka paljon he liikkuvat ja millaista liikuntaa he harrastavat. Kiinnostuneita oltiin myös siitä, miksi vastaajat harrastavat liikuntaa, mikä heitä kannustaa liikkumaan ja mitä he haluaisivat harrastaa.

FSD3621 Yksityisen liikunta-alan työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluja 2016-2017
Aineisto koostuu yksityisen liikunta-alan työntekijöiden ja yrittäjien haastatteluista. Aineistossa he kertovat esimerkiksi liikunta-alan koulutuksesta, työskentelystä liikunta-alalla sekä yrityksen profiloitumisesta liikuntapalvelualalla.

FSD2330 ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto
Tutkimuksessa kysyttiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä. Esimerkiksi liikunta- ja urheilutottumuksia käsiteltiin kysymällä vastaajan eniten harrastamaa urheilulajia, mitä peliä vastaaja pelaa useimmiten ja miten tärkeitä eri syyt ovat vastaajalle liikunnan harrastamiseen tai pelien pelaamiseen.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Liikuntaa ja urheilua käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.