Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan liikunnan ja urheilun tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat liikunnan ja urheilun tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD2234 Liikuntatutkimus 2005-2006: lapset ja nuoret
Tutkimus selvittää suomalaisten lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Tutkimuksessa on kartoitettu, missä lapset ja nuoret harrastavat urheilua ja liikuntaa, mitä lajeja he harrastavat ja missä yhteyksissä he liikkuvat. Lisäksi on kysytty mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta.

FSD2330 ISSP 2007: vapaa-aika ja urheilu: Suomen aineisto
Tutkimuksessa kysyttiin vapaa-ajan harrastuksista ja ajankäytöstä. Esimerkiksi liikunta- ja urheilutottumuksia käsiteltiin kysymällä vastaajan eniten harrastamaa urheilulajia, mitä peliä vastaaja pelaa useimmiten ja miten tärkeitä eri syyt ovat vastaajalle liikunnan harrastamiseen tai pelien pelaamiseen.

FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016
Haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käyttötavoista ja liikunnasta.

FSD2538 Lähiliikuntapaikkojen arviointi 2005: koulut
Tutkimus on osa Nuori Suomi ry:n toteuttamaa lähiliikuntapaikkojen monitahoarviointia. Arviointitietoa kerättiin neljältä eri taholta: lähiliikuntapaikkahankkeiden toteuttajilta (FSD2537), liikuntapaikkojen lähiympäristön lapsilta ja nuorilta (FSD2535) sekä heidän vanhemmiltaan (FSD2536) ja kouluilta (FSD2538), joiden piha-alueet oli kunnostettu asuinalueen lähiliikuntapaikoiksi.

FSD2156 KuntaSuomi 2004: liikuntatoimi 2002
Liikuntatoimen kysely 2002 kartoittaa kuntien liikuntapalvelujen tuottamista, liikuntatoimen ohjausta ja johtamista sekä kehittämispolitiikkaa. Vastaajat ovat kuntien liikuntatoimen viranhaltijoita.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Liikuntaa ja urheilua käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.