Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan maahanmuuton ja rasismin tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat maahanmuuton ja rasismin tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3365 Paikallisten organisaatioiden rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä 2018
Aineisto koostuu viiden Jyväskylässä maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevän organisaation työntekijöiden haastatteluista. Haastateltavat kertovat mm. miten hänen edustamansa organisaatio tukee maahanmuuttajan kotoutumista, mille maahanmuuttajaryhmille toiminta on suunnattu ja mistä organisaatio saa resursseja toiminnalleen.

FSD2958 Kansalaiskeskustelu maahanmuutosta 2012
Aineisto on kerätty Åbo Akademin järjestämän kansalaiskeskustelun yhteydessä. Tarkoituksena oli tutkia kansalaiskeskusteluun osallistumisen vaikutuksia osallistujien asenteisiin ja käsityksiin erityisesti maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä.

FSD2359 Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin 2007
Tutkimus selvitti suomalaisten suhtautumista ulkomaalaisten työnhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamiseen. Erikseen kysyttiin kuinka mielellään vastaajat näkisivät virolaisten, venäläisten, puolalaisten, kiinalalaisten ja somalien muuttavan Suomeen.

FSD2564 Ruukkilaisten asennoituminen karjalaisiin ja turvapaikanhakijoihin 1994
Tutkimus kartoittaa pienen kunnan asukkaiden asenteita kunnassaan asuviin erilaisten kulttuurien edustajiin. Ruukki valikoitui tapaustutkimuksen kohteeksi, koska kuntaan oli sijoitettu sotien jälkeen karjalaisevakoita ja vuodesta 1993 se oli vastaanottanut turvapaikanhakijoita.

Aineistot muualla

Maahanmuuttoa, ulkomaalaisia ja rasismia käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.