Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan maahanmuuton ja rasismin tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat maahanmuuton ja rasismin tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3652 Pakkomuuttajien kokemuksia perheenyhdistämisestä 2018-2020
Aineisto sisältää pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen tulleiden henkilöiden haastatteluja perheenyhdistämisestä. Haastateltavilla oli perheenyhdistämishakuprosessi joko kesken, tai he olivat luopuneet yrityksestä tuoda perheenjäseniä Suomeen prosessin vaikeuden vuoksi.

FSD3365 Paikallisten organisaatioiden rooli kotouttamistyössä Jyväskylässä 2018
Aineisto koostuu viiden Jyväskylässä maahanmuuttajien kotouttamistyötä tekevän organisaation työntekijöiden haastatteluista. Haastateltavat kertovat mm. miten hänen edustamansa organisaatio tukee maahanmuuttajan kotoutumista, mille maahanmuuttajaryhmille toiminta on suunnattu ja mistä organisaatio saa resursseja toiminnalleen.

FSD3391 Kirjoituksia vapaaehtoistyöstä turvapaikanhakijoiden parissa 2018-2019
Aineiston koostuu Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran muistitietokeruuseen lähetetyistä teksteistä. Kirjoituskutsussa vastaajia pyydettiin kertomaan mm. miksi on hakeutunut auttamaan turvapaikanhakijoita, millaista vapaaehtoistyö on ollut, ja millainen suhde kirjoittajalla on turvapaikanhakijoihin.

FSD3441 Child-up: lasten ja nuorten kysely 2019
Aineisto on kerätty osana Child-up-hanketta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän huoltajiensa kokemuksista oppilaitoksissa, varhaiskasvatuksessa ja kasvatusyhteisöissä sekä heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten toiminnasta. Tietoarkistoon on arkistoitu useita Child-up -hankkeessa kerättyjä aineistoja. Löydät Child-up aineistot Ailasta hakusanalla 'child-up'.

Aineistot muualla

Maahanmuuttoa, ulkomaalaisia ja rasismia käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.