Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan median tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat median tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3342 Vihapuheesta tuomitut Perussuomalaiset poliitikot: lehtiaineisto 2016-2017
Aineisto koostuu Helsingin Sanomien ja Ylen uutisoinnista liittyen kolmen perussuomalaisen poliitikon (Teuvo Hakkarainen, Sebastian Tynkkynen ja Terhi Kiemunki) saamiin tuomioihin viharikoksista, esimerkiksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomisesta.

FSD2827 Sukupuolten välisen tasa-arvouutisoinnin seuranta 2008-2013
Aineisto sisältää listauksen heinäkuun 2008 ja joulukuun 2013 välisenä aikana julkaistusta tasa-arvouutisoinnista Helsingin Sanomissa, Lapin Kansassa ja Pohjolan Sanomissa.

FSD3148 WeAll-media-aineisto työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksistä 2016
Media-aineisto koostuu 2555 lehtijutusta, jotka on kerätty kahdeksasta eri mediasta. Lehtileikkeet sisältävät uutisia, pääkirjoituksia ja mielipidekirjoituksia ja käsittelevät työelämän ja koulutuksen teemojen lisäksi erilaisia tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä erontekoja ja normeja.

FSD3137 Tiedebarometri 2016
Aineisto kartoittaa vastaajien luottamusta mediaan, sekä eri tiedotusvälineiden roolia tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä.

Aineistot muualla

Median tutkimus -teemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.