Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan menneisyyden ja tulevaisuuden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat menneisyyden ja tulevaisuuden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3519 Nuorisotyön tulevaisuus ja osaamistarpeet 2030: kysely 2020
Aineistossa nuorisoalan osaajat pohtivat, millaista nuorisotyötä tehdään nykyään 2020-luvulla ja tulevaisuudessa vuonna 2030.

FSD2551 Naiset ja sota 1987–1988
Laaja muistitietoaineisto suomalaisten naisten sodanaikaisesta arjesta. Muistelun teemat kattavat monia aihealueita kuten työelämä, terveydenhuolto, järjestötyö, perhesuhteet, vapaa-ajan vietto ja asennoituminen sotaan. Omakohtaisia kokemuksia kerrotaan esimerkiksi evakuoinneista, lasten syntymistä ja läheisten kaatumisista.

FSD3208 Gustaf Alfred af Hällströmin kirjasto ja kirjaostot 1845-1861
Aineisto käsittää historiallisesta käsikirjoitusaineistosta koostetun kirjaostosten luettelon ja 44 valokuvaa alkuperäisistä käsikirjoituksista.

FSD3258 Ruotsin Itä-Intian kauppakomppania sanomalehdistössä 1731-1807
Aineisto koostuu neljästä sisällönkoodauksella tuotetusta aineistosta, jotka liittyvät vuosina 1731-1813 toimineeseen Ruotsin Itä-Intian kauppakomppaniaan (ruotsiksi Svenska Ostindiska Companiet (SOIC)).

Aineistot muualla

Menneisyyttä ja tulevaisuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.