Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan nuorison tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat nuorison tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD3242 Amisbarometri 2017
Amisbarometri 2017 on tutkimus, jonka tavoitteena on saada kattavaa ja monipuolista tietoa Suomen ammattiin opiskelevista.

FSD3136 Nuorisobarometri 2016
Nuorisobarometrin 2016 pääteema oli tulevaisuus. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arvoja, asenteita ja käsityksiä globalisaatiosta, ympäristöstä, hyvinvointivaltiosta ja turvallisuudesta.

FSD2846 Nuorten vapaa-aika 2013
Tutkimuksessa kartoitettiin eri-ikäisten nuorten vapaa-aikaa harrastuksista ystävyyssuhteisiin. Kyselyn pääteemana oli liikunta eri muodoissaan.

FSD2924 Hyvinvoiva sateenkaarinuori 2013
Kyselyn teemoja ovat sukupuolen ilmaisu ja sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen ja käyttäytyminen, ihmissuhteet, terveys, syrjinnän ja väkivallan kokemukset sekä yhteiskunnan asenteet.

Aineistot muualla

Nuoriso-teemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.