Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan pelaamisen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat pelaamisen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020
Aineisto koostuu 177 vapaamuotoisesta kirjoitusvastauksesta, joissa kerrotaan pelaamiseen ja pelimusiikkiin liittyvistä muistoista ja kokemuksista. Aineisto on kerätty osana Game Music Everyday Memories (GAMEM) -tutkimushanketta, jota on rahoittanut Koneen säätiö.

FSD3547 Videopelaaminen koronapandemian aikana: kysely 2020
Kyselyllä kartoitettiin erilaisia pelikulttuureita. Kysymykset koskivat digitaalisten pelien pelaamista ja siihen liittyviä ilmiöitä, kuten pelien striimausta ja e-urheilun sekä urheilun seuraamista koronapandemian aikana Suomessa ja Kiinassa.

FSD3341 Haastattelut ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja rahapelihaitoista 2016-2017
Haastatteluissa selvitettiin paikallista tietoutta rahapeliongelmista, millaista ehkäisevää päihdetyötä alueella tehdään ja mitä asioita haastatellut pitävät paikallisina vahvuuksina ja heikkouksina yleisesti ehkäisevässä päihdetyössä sekä tarkemmin rahapeliongelmien ehkäisyssä. Haastatteluilla kartoitettiin alueen keskeisimmät toimijat ja elinkeinoelämän sekä viranomaisten osuus yhteistyössä ehkäisevään päihdetyöhön liittyen.

FSD3384 Rahapelikysely 2017
Suomalainen rahapelijärjestelmä uusiutui vuoden 2017 alussa, kun rahapeliyhtiöt RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Rahapelikyselyllä 2017 haluttiin kartoittaa rahapelaamista, pelaamisesta vastaajalle koituvia haittoja sekä mielipiteitä suomalaisesta rahapelijärjestelmän markkinoinnista ja näkyvyydestä. Tarkoituksena oli arvioida yhdistymisen mahdollisia seurauksia.

FSD3399 YouGamble 2017: Suomen aineisto
Aineistossa on selvitetty 15-25-vuotiaiden rahapelaamista, sosiaalisen median käyttöä ja yleistä subjektiivista hyvinvointia. Tietoarkistoon on tallennettu myös samassa hankkeessa lähes vastaavalla kyselylomakkeella kerätyt aineistot FSD3400 YouGamble 2017: Suomen lisäaineisto ja FSD3591 YouGamble 2018: Yhdysvaltojen aineisto.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Pelaamista käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.