Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan rikollisuuden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat rikollisuuden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Tutustu näihin

FSD3381 Kansalaisturvallisuus 2017
Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Kysely laadittiin yhteistyössä SPEKin ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken.

FSD3357 Suonensisäisten huumeiden käyttäjien hyvinvointi 2013-2014
Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suonensisäisten huumeiden käyttäjien elämäntilanteita, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

FSD2502 Turvallisuustutkimus 2009
Aineisto selvittää kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuusasioista, asuinkunnan ja poliisin palveluista sekä uhriutumisesta.

FSD2672 Opettajiin kohdistuva häirintä ja väkivalta 2008
Tutkimuksessa mitataan yläasteopettajiin kohdistuvan väkivallan ja häirinnän yleisyyttä ja määrää heidän työssään.

FSD2346 Nuorten miesten rikollisuuskysely 2006
Kysely kartoittaa helsinkiläisten nuorten miesten itseilmoitetun rikollisuuden tasoa, erityisesti varastamiseen ja muihin omaisuusrikoksiin sekä erilaisiin väkivaltarikoksiin ja näistä saatuihin rangaistuksiin liittyen. Yhdessä FSD2345 Nuorten miesten rikollisuuskysely 1962 -aineiston kanssa ne mahdollistavat Helsingin nuorten miesten rikoskäyttäytymisen vertailun yli neljänkymmenen vuoden aikajänteellä.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Rikollisuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS. Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n monipuolinen tarjonta.