Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan ruoan, ravitsemuksen ja ruoantuotannon tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat ruoan, ravitsemuksen ja ruoantuotannon tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3044 Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013
Aineisto sisältää suomalaisten ruokapäiväkirjoja, jotka osallistujat ovat kirjoittaneet yhden päivän perusteella. Ruokapäiväkirjat sisältävät tietoa siitä, mitä suomalaisten ruokaperinteeseen kuuluu 2010-luvulla: mitä syödään ja missä, kenen kanssa, millaisia raaka-aineita ostetaan ja millaisia ruokia valmistetaan itse.

FSD3576 Ruoan merkitykset arjessa -kirjoitusaineisto 2021
Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ruoan merkitykseen ihmisten arjessa. Aineisto on kerätty kirjoituskutsulla, jota levitettiin Facebookissa sellaisissa ryhmissä, joissa käytiin keskustelua ruoasta.

FSD2727 Ihmisoikeudet ruokaturvassa ja kehityksessä Malawissa 2006
Aineistossa on haastateltu erilaisia kehitysyhteistyötä tekeviä ja kehitysapua vastaanottavia tahoja Malawissa eteläisessä Afrikassa. Haastateltavalta kysyttiin mm. näkemyksiä konkreettisen ruoka-avun pitkäaikaisvaikutuksista sekä ihmisoikeus- ja demokratiakysymysten roolista kehitysaputyössä. Lisäksi kysyttiin erilaisten projektien ja avustusohjelmien merkityksestä kehitysavussa ja tiedusteltiin haastateltavan näkemyksiä nälänhädän syistä.

Aineistot muualla

Ruokaa, ravitsemusta ja ruoantuotantoa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.