Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017
Tasa-arvobarometri 2017 mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia elämän eri osa-alueilla sekä niiden kehittymistä Suomessa.

FSD3016 Suomalaisten pornomuistoja 2012
Tutkimusaineisto sisältää suomalaisten pornoon liittyviä muistoja, kokemuksia, tuntemuksia ja käsityksiä vapaamuotoisten kirjoitusten muodossa

FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018
Aineisto sisältää opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä opetustyössä.

FSD2820 ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto
Kyselyssä tiedustellaan suomalaisten mielipiteitä työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä naisten ja miesten rooleista. Kysymykset koskevat muun muassa kotitöiden jakamista, hoivaamisvastuuta, perhevapaita, naisten työssäkäyntiä ja samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuutta vanhemmuuteen.

FSD1243 Suomalainen seksi 1992
Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sukupuolielämää, seurustelusuhteita, parisuhteita, onnellisuutta ja elämäntilannetta.

Aineistot muualla

Seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen -teemoja käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.