Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Teemaan sopivia aineistoja voi etsiä myös muiden maiden tietoarkistoista.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi kysymyslomakkeiden, aineisto-oppaiden ja koodikirjojen avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017
Tasa-arvobarometri 2017 mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia elämän eri osa-alueilla sekä niiden kehittymistä Suomessa.

FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014
Aineisto on kirjoitusaineisto, jossa suomalaiset (N=131) kertovat omakohtaisia kokemuksia siitä, millaista on elää nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana Suomessa, ja millaista se on ollut ennen.

FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018
Aineisto sisältää opettajien kirjoituksia sukupuolen merkityksestä opetustyössä.

FSD2820 ISSP 2012: perhe, työ ja sukupuoliroolit IV: Suomen aineisto
Kyselyssä tiedustellaan suomalaisten mielipiteitä työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä naisten ja miesten rooleista. Kysymykset koskevat muun muassa kotitöiden jakamista, hoivaamisvastuuta, perhevapaita, naisten työssäkäyntiä ja samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuutta vanhemmuuteen.

Aineistot muualla

Seksuaalisuuden ja sukupuolen tutkimuksen -teemoja käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.