Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka kuvaavat elämää 100-vuotiaassa Suomessa.

Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti palveluportaali Ailassa. Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain pieni näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea Ailasta myös itse. Aiheeseen sopivia aineistoja voi etsiä myös esimerkiksi Kielipankista, joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia.

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin esimerkiksi muuttujakuvailujen ja kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Suomi Finland 100 - logo

Tietoarkisto juhlisti 100-vuotiasta Suomea vuonna 2017 julkaisemalla joka kuukauden 6. päivä uuden teemasivun, kunnes itsenäisyyspäivän aattona 5.12. julkaistiin tämä Elämää 100-vuotiaassa Suomessa -teemasivu, jolle kootaan vuosina 2016, 2017 ja 2018 Suomessa kerättyjä tutkimusaineistoja. Aineistot piirtävät kuvan siitä, millainen Suomi on juuri nyt ja mitä me suomalaiset eri asioista ajattelemme.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3305 EVAn arvo- ja asennetutkimus syksy 2018
Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat sosiaaliturvan uudistaminen, maahanmuutto, luottamus yhteiskunnan eri toimijoihin, yhteiskunnan viime aikaiset muutokset, turvallisuus ja Suomen ulkopolitiikan hoito.

FSD3273 Koulun hyvinvointiprofiili 2017-2018: yläluokat 7-9
Aineistossa tarkastellaan 7-9-luokkalaisten, peruskoulua käyvien oppilaiden hyvinvointia koulussa.

FSD3216 Eläkebarometri 2017
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten eläketurvaan ja eläkkeisiin liittyviä käsityksiä sekä eläketurvan tuntemusta ja viestintäkanavia.

FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016
Haastattelututkimuksessa kerättiin tietoja lasten ja nuorten vapaa-ajasta, median käyttötavoista ja liikunnasta. Vastaajina olivat niin lapset ja nuoret kuin heidän huoltajansakin.

FSD3137 Tiedebarometri 2016
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten käsityksiä tieteestä ja tutkimuksesta sekä niiden mahdollisuuksista ja riskeistä. Tällä kertaa kysyttiin myös vastaajien mielipiteitä koulutusleikkauksista.