Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan turvallisuuden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat turvallisuuden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3346 Näkemyksiä väkivallasta ja rikostiedon lähteet 2017
Aineiston neljässä ryhmähaastattelussa osallistujat pohtivat muun muassa, mitä väkivalta on sekä kokevatko he asuinalueensa ja Suomen turvalliseksi.

FSD3381 Kansalaisturvallisuus 2017
Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta.

FSD2502 Kansalaisturvallisuus 2017
Tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia turvallisuusasioista, asuinkunnan ja poliisin palveluista sekä uhriutumisesta. Kysely on toistettu kolme kertaa, mikä mahdollistaa aineistojen ajallisen vertailun.

FSD3015 Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005
Tutkimuksessa selvitetään asumisen turvallisuutta kuopiolaisissa rivi- ja kerrostalotalouksissa 2000-luvun alkupuolella.

Aineistot muualla

Turvallisuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.