Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan työelämäaiheen tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat työelämäaiheen tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3388 EVAn arvo- ja asennetutkimus syksy 2019
Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Tällä kertaa teemoina ovat työelämä, työmarkkinat, työehdot ja yritystoiminta.

FSD3605 Välityömarkkinoiden työpajan valmentajien ja valmennettavien haastattelut sekä valmennuskeskustelut 2014-2016
Aineisto käsittelee välityömarkkinoiden työpajan valmentajien sekä valmentautujien ajatuksia ja kokemuksia työpajatoiminnasta sekä työllistämishankkeesta. Aineisto koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joita ovat valmentajien haastattelut, valmentautujien haastattelut sekä valmennuskeskusteluiden taltioinnit.

FSD3348 Työn muutokset digitaalisessa taloudessa 2017
Kyselytutkimuksen avulla kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä työmarkkinoiden kehittymisestä lähitulevaisuudessa sekä siitä, millaisten yhteiskuntapoliittisten toimenpiteiden katsotaan olevan tärkeässä roolissa työn murroksessa.

FSD3278 Työttömät ja osallisuus 2016-2017
Aineisto sisältää kymmenen fokusryhmähaastattelua, joissa on haastateltu THL:n Sokra-hankkeen koordinoimiin ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamiin toimintalinja 5:n hankkeisiin osallistuneita työelämän ulkopuolella olevia henkilöitä sekä ohjaajia. Hankkeiden tavoitteena oli lisätä syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä torjua köyhyyttä ja parantaa osallistujien työkykyä.

FSD3686 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnhakijakysely 2021
Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka työvoimapalvelut kolmella eri TE-alueella edistivät osa-aikaisen ja tilapäisen työn vastaanottamista ja osittain työttömien kokoaikaista työllistymistä. Tämä aineisto koostuu työnhakijoiden näkemyksistä työllisyydestä ja työvoimapalveluista. Hankkeesta on arkistoitu myös kaksi muuta aineistoa: FSD3687 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnantajakysely 2021 ja FSD3688 TE-palvelujärjestelmän toiminta: asiantuntijatyöntekijöiden kysely 2021.

Aineistot muualla

Työelämäteemaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.