Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan ikääntymisen ja vanhuuden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat ikääntymisen ja vanhuuden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3660 Elämänote-ohjelman hankkeiden toimintaan osallistuneiden ikäihmisten haastattelut 2019-2020
Aineisto koostuu ikääntyneiden haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat elämänkulkua, arkea sekä Ikäinstituutin Elämänote -hankkeisiin osallistumista. Haastatteluissa oltiin kiinnostuneita selvittämään ikääntyneiden arjen sujuvuutta sekä avuntarvetta.

FSD3038 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2013: ikääntyneiden käyntihaastattelut
Käyntihaastatteluissa kartoitettiin 80 vuotta täyttäneiden hyvinvointia kysymyksillä, joiden teemat käsittelivät asumista ja taloudellista hyvinvointia, terveyttä, elintapoja ja terveyspalvelujen käyttöä, avun ja palveluiden tarvetta ja saamista, läheisavun antamista, sosiaalisia suhteita ja osallistumista, elämänlaatua sekä asenteita.

FSD3435 PROMEQ: yli 65-vuotiaiden hyvinvointi ja terveys 2017-2018
Osallistava hyvinvointi ja terveyden edistäminen (PROMEQ 2016-2019) hankkeen yli 65-vuotiaille henkilöille tehdyissä kyselyissä kartoitetaan vastaajan henkistä ja fyysistä hyvinvointia, tyytyväisyyttä elämään, sosiaalisia suhteita, osallistumista sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä.

Aineistot muualla

Ikääntymistä ja vanhuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.