Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan ympäristön tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat ympäristön tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3504 Luontoharrastus ja teknologia -kirjoitusaineisto 2020-2021
Aineisto koostuu neljästäkymmenestä kirjoituksesta liittyen luontoharrastusta tukevan teknologian käyttöön. Kirjoituskutsussa pyydettiin kertomaan esimerkiksi lajitunnistussovellusten käytöstä. Aineisto kerättiin koronapandemian aikana, johon viitataan myös osassa kirjoituksista.

FSD3561 Ilmastobarometri 2019
Ilmastobarometrin tavoitteena on selvittää suomalaisten mielipiteitä ilmastonmuutokseen sekä ilmastopolitiikkaan liittyen. Kyselyssä kartoitetaan esimerkiksi, millaisia toimia vastaaja kannattaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä millaisia toimia vastaaja on jo itse tehnyt ympäristön hyväksi.

FSD2007 Tampereen ympäristökiistat 1996-2000
Haastatteluaineisto on kerätty kaupunkiympäristön politisoitumista ja ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta muotoutumisesta kartoittavan tutkimuksen yhteydessä. Aineiston avulla on pyritty vastaamaan kysymykseen "miten ympäristöstä tuli politiikkaa?" lähtien 1960-luvulta edeten neljä politisoitumisen vuosikymmentä eteenpäin.

Aineistot muualla

Ympäristöä ja energiaa käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.