Tietoarkistoblogi: SSHOC-hanke selvitti (meta)datan yhteensopivuusongelmia Tietoarkiston johdolla

Tietoarkisto osallistuu moniin kansainvälisiin hankkeisiin, joista yksi on tämän vuoden alussa käynnistynyt Social Sciences and Humanities Open Cloud (SSHOC). Hanke pyrkii lisäämään humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkimusaineistojen saatavuutta ja käyttöä ja kehittämään yhteisiä palveluita. Tietopalveluasiantuntija Henri Ala-Lahti kertoo Tietoarkistoblogissa hankkeen viimeisimpiä kuulumisia. Haasteina yhteisten palveluiden kehittämisessä ovat tieteenalojen moninaisuus ja erilaiset käytännöt.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.