Tietoarkistoblogi: Supporting Certification – SSHOC Project Helps Digital Repositories in Becoming More Trustworthy

SSHOC-projektin tavoitteena on luoda pilvipohjaisia palveluita yhteiskunta- ja humanististen tieteiden tutkijoille sekä edistää tutkimusaineistojen uudelleenkäyttöä. Tietoarkisto johtaa digitaalisen säilyttämisen luotettavuuteen ja laadunvarmistukseen keskittyvää työpakettia 8.2. Tietoasiantuntija Niko Koski tiivistää englanninkielisessä blogissaan raportin hahmottelemaa pohjaa SSHOC-luottamustyölle. Työtä ja tukea tarvitaan helpottamaan luotettavan digitaalisen säilyttämisen standardien ja FAIR-periaatteiden käyttöönottoa yhteiskuntatieteissä ja humanistisilla aloilla.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.