Tietoarkistoblogi: Tietoarkiston kehittämä Kuha2 edistää eurooppalaisten aineistojen löydettävyyttä

Avoin lähdekoodi, avoimet rajapinnat sekä yhteistyö eri toimijoiden kesken edistävät tutkimusaineistojen löydettävyyttä ja käyttöä. Tietoarkistossa kehitetty Kuha2-sovelluskokonaisuus on otettu käyttöön jo useammassa eurooppalaisessa data-arkistossa. Tietoarkiston sovelluskehittäjä Toni Sissala kertoo blogissaan ohjelmiston taustoista ja hyödyntämismahdollisuuksista.

Tietoarkistoblogissa otamme kantaa tutkimuksen ja datapolitiikan ajankohtaisiin asioihin ja kerromme myös Tietoarkiston palveluista ja hankkeista.