Kesätyöpaikka Tietoarkistossa

Haemme opiskelijaa kesätyöntekijäksi kesäksi 2019. Työsuhde on kokoaikainen ja sen kesto on noin 3 kuukautta. Tehtäväsi painottuvat kvalitatiivisten aineistojen käsittelyyn. Kvalitatiivisten aineistojen käsittely koostuu mm. datatiedostojen (esim. haastattelulitteraatiot, kirjoitukset) anonymisoinnista ja dokumentoinnista.

Tehtävät edellyttävät sinulta hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • opinnot yhteiskuntatieteellis-humanistisilta aloilta
  • kiinnostus kvalitatiiviseen tutkimukseen
  • kokemus tekstiaineistojen käsittelystä
  • järjestelmällisyys ja huolellisuus
  • tietotekniset valmiudet.

Toivomme, että sinulla olisi mahdollisuus aloittaa työt viikolla 22 ja tarvittaessa jatkaa töitä kesän jälkeen tuntityöntekijänä (10 h/vko) lukukausien aikana. Asetamme valinnassa etusijalle ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat.

Hakuaika päättyy sunnuntaina 31.3.2019 klo 23.59. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Liitä hakemukseesi lyhyt vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo sekä kopio opintosuoritusrekisteriotteesta.

Tietoarkisto on Tampereen yliopistossa sijaitseva valtakunnallinen sähköisen tutkimusdatan asiantuntijaorganisaatio, joka hoitaa, pitkäaikaissäilyttää ja välittää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.