Tutki eduskuntavaaliohjelmia Pohtivassa

Puolueiden ajankohtaiset poliittiset linjaukset ovat tutkittavissa Tietoarkiston ylläpitämän Pohtiva-palvelun kautta. Eduskuntavaalit 2019 -sivulle poimitaan Poliittisten ohjelmien tietovarannon tietokannasta vaaleihin valmistautuvien puolueiden ajankohtaiset vaali- ja periaateohjelmat. Listaukset päivittyvät aina vaaleihin asti, jos uusia, vaaleihin liittyviä ohjelmia liitetään tietokantaan.

Tekstit on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi. Vaalisivulla niitä voi lähinnä selailla, mutta käyttämällä Pohtivan rajaus- ja hakutoimintoja ohjelmia voi myös vertailla tai etsiä niissä ilmeneviä teemoja. Pääpaino vaalisivulle kootuissa teksteissä on suomenkielisissä ohjelmissa, mutta mukana on myös ohjelmia ruotsin kielellä.

Pohtiva-tietovarantoon on koottu suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä alkaen vuodesta 1880 yli 1300 kappaletta, kaikkiaan 83 puolueelta. Ohjelmia voi selata puolueittain ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Hakuja voi rajata esimerkiksi julkaisuvuoden, kielen tai puolueen aseman tai ohjelman tyypin perusteella. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin.