Tietoarkiston asiointisähköpostiosoitteet ovat muuttuneet

Tästä viikosta lähtien tavoitat meidät tuni.fi -päätteisillä osoitteilla. Jatkossakin meillä on omat yhteysosoitteensa kaikelle aineistoihin liittyvälle asiakaspalvelulle, tekniselle tuelle ja viestinnälle. Myös näitä vastaaviin vanhoihin osoitteisiin lähetetty posti tulee perille, mutta vastaamme aina uudesta osoitteesta. Samalla viestintäämme on selkiinnytetty siten, että muita yhteysosoitteita ei enää ole käytössä. Aiemmin käyttäjät ovat voineet saada sähköpostia erillisistä osoitteista aineiston käyttölupien myöntämisen tai arkistointitoimintojen yhteydessä.

Muutos on seurausta Tampereen yliopistojen yhdistymisestä. Pikkuhiljaa kaikki osoitteet muuttuvat tuni-muotoon. Tietoarkiston verkkopalvelut ovat vielä toistaiseksi fsd.uta.fi -päätteisissä osoitteissa, mutta tämä tulee muuttumaan syksyyn mennessä.