Vuoden 2019 aineistopalkinto Anne Konulle

Tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2019 Aineistopalkinnon Koulun hyvinvointiprofiili -aineistosarjasta yliopistonlehtori, dosentti Anne Konulle Tampereen yliopistosta.

Palkinto jaettiin osana Tietoarkisto 20 -juhlaseminaaria Tampere-talossa tiistaina 24. syyskuuta. Koulun hyvinvointiprofiili -sarjassa tarkastellaan hyvinvointia alaluokilla, yläluokilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Aineistosarja perustuu Anne Konun väitöskirjatutkimuksessaan kehittämään koulun hyvinvointimalliin.

Kuvassa Aineistopalkinnon saaja dosentti Anne Konu.

Sarjan ensimmäiset Tietoarkistoon arkistoidut aineistot ovat lukuvuodelta 2004–2005, ja yhteensä sarjan aineistoja on vuosien varrella kertynyt 56 kappaletta. Palkinnon antamisen perusteluissa todetaan, että aineistot ovat olleet alusta asti arkistoinnin kannalta erittäin helppoja käsitellä. Muuttujat on nimetty johdonmukaisen selkeästi, joten kysymykset on ollut helppo yhdistää kyselylomakkeisiin. Muuttujien jakaumat aineistoissa ovat olleet loogisia eikä vastausvälien ulkopuolisia arvoja ole ilmennyt. Kysymysten muotoilu on pysynyt samana eri vuosina, mikä helpottaa paitsi arkistointia myös aineistojen käyttöä ajallisten muutosten tutkimiseen.

Erityisen kiitettävää on lisäksi tapa, jolla aineistot kerätään kouluista. Jokaisella koululla on satunnainen oppilaitosnumero, joka ei loogisesti liity millään tavalla esimerkiksi Tilastokeskuksen oppilaitoksille antamaan yksilöintitunnukseen. Niinpä aineistosarja on muodostettu tyylikkäästi tietosuoja-asetuksen minimointiperiaatetta noudattaen jo kauan ennen kuin EU:ssa osattiin asiasta säätää. Arkistoitu aineisto on saatu muodostettua pelkästään täydentämällä selitteiden lyhennetyt tekstit vastaamaan kyselylomakkeita, eikä anonymisoinnille ole ollut tarvetta.

– Nyt palkittava aineistosarja on datan käsittelijöiden unelma, palkinnon antanut tutkimusamanuenssi Seppo Antikainen kehuu.

Sarjan aineistot ovat myös suosittuja jatkokäytössä. Vuosien varrella miltei 80 henkilöä on hakenut ja saanut käyttöluvan sarjan aineistoille. Aineistot ovat erityisen suosittuja opiskelu- ja opetuskäytössä. Palkinnon jakamisen perusteluissa painotettiinkin myös sitä, että tulevat tutkijat löytyvät opiskelijoiden joukosta, ja kun opiskelee analyysimenetelmiä hyvin tehdyillä aineistoilla, osaa todennäköisimmin myös tehdä aikanaan omista aineistoistaan hyviä ja loogisia.

Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa.