Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Sami Borgille

Tietoarkisto on myöntänyt Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon YTT, dosentti Sami Borgille. Borg toimii politiikan tutkijana Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa. Palkinto myönnettiin Tampere-talossa 24. lokakuuta osana Tietoarkisto 20 -juhlaseminaaria. Borg toimi Tietoarkiston johtajana vuodesta 1999 vuoteen 2016. Lisäksi Borg toimi keskeisessä roolissa arkiston perustamista edeltäneessä selvityshankkeessa 1990-luvulla.

Sami Borgilla on ollut keskeinen rooli suomalaisen tietoarkistotyön kehittämisessä, sillä 20-vuotiaan Tietoarkiston toiminta alkoi tammikuussa 1999 Borgin luotsaamana. Borgin johtamana Tietoarkisto on vakiinnuttanut asemansa vastuullisen avoimen tieteen edistäjänä niin suomalaisella kuin kansainväliselläkin tiedekentällä. Johtajakaudellaan Borg työskenteli laajasti data-arkistojen kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi muun muassa nykyistä CESSDA ERICiä edeltäneessä eurooppalaisessa data-arkistojen yhteistyöorganisaatiossa sekä kansainvälisen dataorganisaatioiden liiton IFDOn puheenjohtajana.

Kuvassa Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon saaja Sami Borg.
Sami Borg sai palkintoesineenä ukulelen nimikoidulla säilytyskotelolla. Kuva: Tuomas J. Alaterä.

Toimintansa alussa Tietoarkisto haki oppia Euroopasta ja valitsi parhaat periaatteet ja käytännöt tietoarkistotyön pohjaksi. Borgin johdolla Tietoarkisto kuitenkin alkoi jo varhain aktiivisesti jakaa tietoa omista käytännöistään ja ratkaisuistaan ja on voinut näin auttaa sekä uusia data-arkistoja että muita aineistojen vastuullisen avoimuuden parissa työskenteleviä tahoja.

Siirryttyään takaisin politiikantutkimuksen pariin Borg on jatkanut tutkimusaineistojen avoimuuden edistämistä muun muassa luovuttamalla aineistoja. Hän osallistuu edelleen myös International Social Survey Programme -ohjelman Suomen aineistojen keruun suunnitteluun.

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto perustettiin vuonna 2009 Tietoarkiston täyttäessä kymmenen vuotta. Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Palkinnon saaja ei voi kuulua myöntöhetkellä tietoarkiston hallintoelimeen tai henkilökuntaan. Palkintoa ei myönnetä määrävälein.

Ennen Borgia Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon ovat saaneet Hans Jørgen Marker (2016), Noora Ellonen (2013), Pentti Kiljunen (2012), Jukka Kultalahti (2011), Elina Haavio-Mannila (2010) ja Leif Nordberg (2009).