CVS on uusi palvelu kontrolloitujen sanastojen hyödyntämiseen

Eurooppalaisten data-arkistojen konsortio CESSDA on kehittänyt uuden kontrolloitujen sanastojen palvelun, CESSDA Vocabulary Servicen (CVS).

Palvelu sisältää sekä yleisen hakuliittymän että sanastojen käsittelytyökalun. Hakuliittymässä käyttäjät voivat selata, hakea ja ladata sanastoja eri muodoissa ja eri kielillä. Palvelu tarjoaa myös ohjelmointirajapinnan (API).

Sanastojen käsittelytyökalu sallii sanastojen luomisen, muokkaamisen, versioinnin ja kääntämisen. Käsittelytyökaluun pääsy on rajoitettu ja käyttöoikeudet riippuvat käyttäjälle annetusta roolista. Esimerkiksi kääntäjien roolit ovat organisaatio- ja kielikohtaisia.

Useimmat eurooppalaiset data-arkistot käyttävät kansainvälistä DDI-dokumentointistandardia kuvailemaan arkistoituja tutkimusaineistoja. Kontrolloidut sanastot ovat tärkeä osa standardia. CVS kehitettiin kiinteässä yhteistyössä DDI-allianssin kanssa ja allianssi käyttää käsittelytyökalua myös omien sanastojensa ylläpitoon. CESSDAn jäsen- tai yhteistyöorganisaatiot ovat kääntäneet kahdeksalle eri kielelle ne DDI-sanastot, joita CESSDA käyttää metatietomallissaan. Nämä sanastot luokittelevat tutkimusaineistojen keruu-ja otantamenetelmiä, tutkimuksen aikaulottuvuutta, keruuvälineitä, havaintoyksikön tyyppiä jne.

Tietoarkisto, UK Data Service ja Svensk nationell datatjänst osallistuivat aktiivisesti käyttöliittymien kehittämiseen käyttäjänäkökulmasta. Saksan GESIS vastasi palvelun teknisestä puolesta. Kehitystyö jatkuu. Tietoarkisto on toiminut palvelun sisällön ja pääsyoikeuksien pääkäyttäjänä, hallinnoiden pääsyoikeuksia käsittelytyökaluun, kouluttaen yli kaksikymmentä kääntäjää ja antaen käyttäjätukea.