Kvalitatiivisten aineistojen suosio kasvussa

Kvalitatiivisia aineistoja tallennettiin ja käsiteltiin Tietoarkistossa vuonna 2019 edellisvuotta enemmän. Ailasta myös ladattiin kvalitatiivisia aineistoja aiempaa enemmän. Vapaasti käytettävien aineistojen käyttö kasvoi. Kaiken kaikkiaan Ailaan rekisteröityjen asiakkaiden määrä ja aineistojen jatkokäyttö vähenivät hienoisesti.

Aineistoja käytettiin laajasti suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Eniten aineistoja ladattiin Tampereen (18 %), Helsingin (14 %), Turun (13 %) ja Jyväskylän (13 %) yliopistoihin. Seitsemän prosenttia rekisteröityneiden asiakkaiden aineistotoimituksista meni ulkomaille (2018: 7 %). Joka kuudes aineisto ladattiin Ailan englanninkielisestä luettelosta.

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna kahdeksan prosenttia vähemmän aineistoja kuin vuonna 2018. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli vuoden 2019 aikana 1882 käyttölupahakemusta (2018: 1954). Jatkokäyttöön toimitettiin 2159 aineistoa (2018: 2344), joista kvantitatiivisia oli 80 % (2018: 83) ja kvalitatiivisia 20 % (2018: 17 %). Yksittäinen asiakas voi ladata samaa aineistoa useamman kerran käyttölupahakemuksen ollessa voimassa, minkä vuoksi tilastoissa jatkokäyttöön toimitettuja aineistoja on enemmän kuin käsiteltyjä käyttölupahakemuksia. Kaiken kaikkiaan Ailasta on ladattu vuosien 2014-2019 aikana noin 13 700 aineistoa.

Ahkerimmin aineistoja ladattiin tammi-, syys- ja lokakuussa. Eniten aineistoja käytettiin harjoitustöihin ja muuhun opiskeluun (34 %). Lisäksi aineistoja toimitettiin opinnäytteisiin, kuten kandidaatintutkielmiin, pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin (yhteensä 30 %), muuhun tutkimukseen (20 %) ja opetukseen (9 %). Valmiin aineiston hyödyntäminen houkuttelee sekä rekisteröityneitä asiakkaita että vapaasti saatavilla olevien aineistojen käyttäjiä.

Jatkokäyttöön toimitettujen aineistojen määrä nousi jatkuvasti vuodesta 2015 vuoteen 2017. Vuosina 2018 ja 2019 toimitusmäärät ovat olleet pienempiä. Laskua on keskeisimmin tapahtunut harjoitustöihin liittyvissä latauksissa ja jonkin verran tutkimuskäytössä. Käyttö muihin tarkoituksiin on pysynyt pääosin vakiona.
Kuvio 1: Tietoarkistosta jatkokäyttöön toimitetut aineistot 2015-2019 (lkm).

Suosituin aineisto oli FSD2922 European Social Survey 2012: Suomen aineisto, jonka teemana on henkilökohtainen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä demokratian toimivuus. Vuonna 2019 julkaistuista aineistoista ladatuimpia olivat FSD3355 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2018, FSD3242 Amisbarometri 2017 ja FSD3321 Töissä ja köyhä -kirjoitusaineisto 2015.

Vuonna 2019 aineistoja latasi Ailasta 768 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2018: 830). Vapaasti käytettäviä aineistoja latasi 440 henkilöä (2018: 399). Kaiken kaikkiaan rekisteröityneitä Aila-asiakkaita oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 2623 (2018: 2925).

Tietoarkiston aineistovaranto karttui vuoden 2019 aikana 79 (2018: 89) aineistolla. Ailassa julkaistiin yhteensä 77 (2018: 79) uutta aineistoa, joista kvantitatiivisia on 52 (2018: 62) ja kvalitatiivisia 25 (2018: 17). Vuoden 2019 lopussa Ailassa oli 1494 aineistoa, joista määrällisiä aineistoja on 1266 ja laadullisia 228. Vapaasti käytettäviä aineistoja Ailan aineistoluettelossa julkaistiin vuoden 2019 aikana kolme. Vuoden lopussa vapaita aineistoja oli ladattavissa yhteensä 85.

Tietoarkiston verkkosivujen kokonaiskäyttö kasvoi vuoden 2019 aikana selvästi. Sivupyyntöjen määrä oli noin 10 % korkeampi verrattuna edelliseen vuoteen. Eniten suosiotaan kasvatti Menetelmäopetuksen tietovaranto ja erityisesti kvalitatiivisten menetelmien osio. Menneenä eduskuntavaalivuonna myös Pohtivan käyttäjämäärät nousivat huomattavasti. Aineistojen käyttömääriin ja muuhun Tietoarkiston toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa myöhemmin tänä keväänä.