Kesätyöpaikka datankäsittelijälle Tietoarkistossa

Haemme opiskelijaa kesätyöntekijäksi kesäksi 2020 (3 kk). Työsuhde on kokoaikainen. Kesätyöntekijän päätehtäviä ovat Tietoarkistoon tallennettujen kvantitatiivisten tutkimusaineistojen käsittely ja dokumentointi.

Tehtävät edellyttävät hyvää suomen sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävien hoidossa ovat lisäksi eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • tilastomatemaattisten ohjelmien hyvä tuntemus (lähinnä SPSS)
  • järjestelmällisyys, tarkkuus ja huolellisuus
  • opintoja yhteiskuntatieteellis-humanistisilta aloilta
  • kiinnostus kvantitatiiviseen tutkimukseen
  • tietotekniset valmiudet.

Toivomme, että voisit aloittaa työt viikolla 24 ja tarvittaessa jatkaa töitä kesän jälkeen lukukausien aikana tuntityöntekijänä (10-15 h/vko). Asetamme valinnassa etusijalle ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat.

Hakuaika päättyy perjantaina 27.3.2020 klo 23.59. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Liitä hakemukseesi lyhyt vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo sekä kopio opintosuoritusrekisteriotteesta.

Tietoarkisto on valtakunnallinen sähköisen tutkimusdatan asiantuntijaorganisaatio Tampereen yliopistossa. Tietoarkisto hoivaa ja pitkäaikaissäilyttää koti- ja ulkomaisia sähköisiä tutkimusaineistoja ja välittää niitä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.