EOSC-Nordic: FAIR-kypsyyden tila Pohjoismaissa ja Baltiassa

EOSC-Nordic-hankkeen tuottamassa tuoreessa raportissa arvioidaan alustavasti useiden Pohjoismaiden ja Baltian data-arkistojen digitaalisten objektien FAIR-kypsyyttä. Hankkeen yksi tavoite on edistää FAIR-periaatteiden toteutumista kannustamalla, tukemalla ja kouluttamalla tutkimusyhteisöjä ja palveluntarjoajia niiden noudattamisessa. Tehty mittaus on ensimmäinen järjestelmällinen, laajamittainen FAIR-kypsyyden arviointi. Tietoarkiston tulokset olivat kärkiluokkaa.

Raportissa An assessment of FAIR-uptake among regional digital repositories kuvataan, kuinka arvioitavat arkistot ja tutkittavat digitaaliset objektit valittiin. Digitaalinen objekti tarkoittaa esim. yksittäistä tutkimusaineistoa arkiston aineistoluettelossa. Kukin aineisto tuli olla uniikisti tunnistettavissa ja sitä kuvaavan metadatan saatavilla vapaasti. Arviointiin käytettiin Mark Wilkinsonin kehittämää FAIR Evaluator -työkalua, jolla testattiin kustakin arkistosta kymmentä objektia ja laskettiin niiden perusteella FAIR-pisteet.

Arvio perustuu metadatan koneluettavuuteen ja ei ole yksiselitteinen FAIR-kypsyyden mittari, mutta antaa kuitenkin osviittaa kehittämistarpeista. Hankkeen aikana mittaukset toistetaan ja kehitystä seurataan. Tavoitteena on, että tulokset paranevat. Arviointi osoittaa, että FAIR-kypsyydessä on vielä kehittämisen varaa. Liki neljännestä tarkasteluun valituista arkistoista ei voitu sisällyttää arviointiin, koska niiden aineistoilla ei ollut uniikkia tunnistetta. Muutenkin tarkastelussa tulokset painottuivat asteikon alapäähän, joka tarkoittaa, että tuki koneluettavalle metadatalle vielä on vähäistä.

.
FAIR-pisteiden keskiarvojakauma. N on arvioinnissa mukana olleet 98 data-arkistoa. Punainen palkki kuvaa arkistoja, joilta puuttui kokonaan uniikki aineistotunniste.

Tietoarkisto teki projektivaiheen aikana kehitystyötä metadatansa saattamiseksi FAIR-kypsempään muotoon. Tulokset nousivat alustavasta reilun 20 prosentin tasosta raportissa esitettyyn tasoon 70,91 %. Tästä työstä on kerrottu raportin luvussa 6.5. Exemplary FAIRification. Kehitystyötä tullaan jatkamaan.