Aineistonhallintapolitiikka kertoo miten aineistoja hallitaan Tietoarkistossa

Tietoarkisto noudattaa standardeja ja alan parhaita käytäntöjä tutkimusaineistojen prosessoinnissa, arkistoinnissa ja jatkokäyttöön saattamisessa. Arkistonmuodostussuunnitelma ja sisäinen käsikirja kuvaavat tarkat toimintatavat aineiston kaikille elinkaaren vaiheille. Näiden ohjeiden ohelle on hiljan julkaistu aineistonhallintapolitiikka, joka linjaa, miten Tietoarkiston käytännöt noudattavat ja vahvistavat erityisesti vastuullisen, avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita.

Aineistonhallintapolitiikka on periaatetason dokumentti, joka kertoo tutkimusinfrastruktuuria hyödyntäville, miten sinne tallennettuja aineistoja hallitaan. Aineistonhallintasuunnitelmaa laatiessaan tutkija tai tutkimusryhmä voi nojata Tietoarkiston aineistonhallintapolitiikkaan yleistason dokumenttina esimerkiksi viitatessaan aineistojen käyttöoikeuksista sopimiseen, laadunvarmistukseen tai tietosuojaan. Tutkimusrahoittajalle aineistonhallintapolitiikka kertoo esimerkiksi, kuinka Tietoarkiston kautta avattujen aineistojen vaikuttavuutta sekä käyttöä arvioidaan ja miten aineistojen käyttöä edistetään.

Tietoarkiston aineistonhallintapolitiikka on laadittu noudattaen Tampereen yliopiston tekemää aineistonhallintapolitiikkaa. Periaatteet ovat vastaavat kuin yliopiston politiikassa, mutta kuvaavat Tietoarkiston toimintaa, vastuita ja sitoumuksia.