Datatiedostojen A-käyttöehto muuttuu CC BY -lisenssiksi

Haluamme, että Tietoarkiston ilman rekisteröitymistä saatavilla olevien datojen käyttö olisi entistä sujuvampaa ja vastaisi paremmin tutkimusaineistojen avoimuuden linjauksia. Siksi muutamme käyttöehdon (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssiksi.

Lisenssin mukaisesti aineisto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja vastaa näin ollen arkistointisopimuksen mukaista käyttöoikeutta. Lataamalla aineiston Ailasta asiakas sitoutuu noudattamaan lisenssiehtoja. Aineistojen käyttäjiltä vaaditaan edelleen viittaamista alkuperäiseen aineistoon ja aineiston lataajalle annetaan malliviittaus aineistoon.

Mikä muuttuu A-aineistojen käytössä?

  • Latauksen yhteydessä asiakkaalta ei enää kysytä sähköpostiosoitetta eikä käyttötarkoitusta.
  • Lataamalla aineiston Ailasta asiakas sitoutuu noudattamaan CC BY 4.0 -lisenssiehtoja.
  • Asiakas ei enää sitoudu aineistojen yleisiin käyttöehtoihin.
  • Lisenssitieto sisältyy datatiedostoihin.
  • Lisenssi mahdollistaa menetelmäopettajille pysyvien metodiopetusresurssien luomisen.
  • Lisenssi mahdollistaa erityyppisten sovellusten tuottamisen datojen pohjalta.

Muutos koskee osaa aineistovarannostamme. CC BY 4.0 -lisensoituja datoja on saatavissa Ailasta tällä hetkellä 93. Tietoarkiston tavoitteena on lisätä avointen aineistojen tarjontaa kansalaisten, hallinnon ja yritysten käyttöön. Suurin osa aineistoista on saatavissa palveluun rekisteröitymällä ja kirjautumalla (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (1174), ja osa (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (234). Joitakin aineistoja voi saada käyttöönsä (D) vain aineiston luovuttajan erillisellä luvalla (73).

Kaikki aineistokuvailumme ovat olleet jo pitkään CC BY 4.0-lisensoituja. Varsinaisia datatiedostoja säätelevät aineiston luovuttajan ja Tietoarkiston välisen arkistointisopimuksen ehdot aineiston arkistoinnista ja jatkokäyttöön toimittamisesta.