Tietoarkisto ja CESSDA valittu kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle

Tietoarkisto on valittu kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartalle vuosiksi 2021-2024. Kartalle valittiin 29 tutkimusinfrastruktuuria, jotka on arvioitu Suomen tutkimus-, koulutus- ja innovaatiotoiminnan kannalta strategisesti merkittäviksi ja tarpeellisiksi tutkimusinfrastruktuuripalveluiksi seuraavan 10-15 vuoden aikana.

Tietoarkisto kansallisena toimijana ja eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimusinfrastruktuurin CESSDAn kansallisena palveluntuottajana ylläpitää ja kehittää palveluita suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerättyjen aineistojen avaamiseen ja hyödyntämiseen. Tiekartalla on mukana neljä muuta humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen alan infrastruktuuria.

— Tiekarttahakemuksen tekeminen oli Tietoarkiston asiantuntijoiden yhteinen ponnistus, ja olemme kaikki iloisia ja helpottuneita lopputuloksesta. Tämä on kolmas kerta, kun tutkimusinfrastruktuurien tiekartta laadittiin ja joka kerta olemme saaneet Tietoarkiston ja CESSDAn kartalle mukaan, toteaa Tietoarkiston johtaja Helena Laaksonen.

Akatemian tulevissa FIRI (Finnish Research Infrastructures) -rahoitushauissa pääosa varataan tiekartan tutkimusinfrastruktuureille. Tietoarkistolle on aiemmin myönnetty FIRI-rahoitusta kuuteen kehityshankkeeseen.

— Data-arkistoala kehittyy koko ajan. Asiantuntijat tai verkkopalvelut eivät voi jämähtää paikalleen. Ilman infrastruktuurirahoitusta kehitystyö ja osaamisen kartuttaminen ei ole mahdollista. Tiekartalle pääsy merkitsee meille mahdollisuutta hakea uutta rahoitusta, jonka avulla tarjota ajantasaisia, entistäkin parempia palveluja tiedeyhteisölle. Olen ilahtunut myös siitä, että ihmistieteiden infrastruktuureita pääsi tiekartalle useampia, Laaksonen sanoo.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea päätti tiekartalle valittavista infrastruktuureista eilen 10.12.2020.