Koronavuoden 2020 positiivinen puoli: Aineistojen käyttö kasvoi huimasti

Pandemian sävyttämänä vuonna 2020 asiakkaat latasivat aineistoja Ailasta enemmän kuin koskaan aiemmin. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi. Aineistoja myös tallennettiin ja käsiteltiin Tietoarkistossa edellisvuotta enemmän. Korona-aika osoittaa, että Tietoarkiston palvelut soveltuvat mainiosti myös etätyöhön ja -opiskeluun.

Aineistoja käytettiin laajasti suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Eniten niitä ladattiin Tampereen (19 %), Helsingin (11 %), Jyväskylän (9 %) ja Turun (9 %) yliopistoihin. Ulkomaille rekisteröityneiden asiakkaiden aineistotoimituksista meni seitsemän prosenttia, kuten myös vuonna 2019. Joka kuudes lataus tehtiin Ailan englanninkielisestä aineistoluettelosta.

Asiakkaat latasivat aineistoja Ailasta viime vuonna peräti 36 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Kaikkiaan Tietoarkisto käsitteli 2598 käyttölupahakemusta (2019: 1882). Jatkokäyttöön toimitettiin 2947 aineistoa (2019: 2159), joista kvantitatiivisia oli 78 % (2019: 80) ja kvalitatiivisia 22 % (2019: 20 %). Sama asiakas voi ladata aineiston useamman kerran käyttölupahakemuksen ollessa voimassa. Siksi tilastoissa jatkokäyttöön toimitettuja aineistoja on enemmän kuin käsiteltyjä käyttölupahakemuksia. Kaiken kaikkiaan Ailasta on ladattu vuosien 2014-2020 aikana noin 16 600 aineistoa.

Ahkerimmin aineistoja ladattiin helmi-, loka- ja marraskuussa. Koronakriisin alkukuukausina, huhti-kesäkuussa, aineistoja ladattiin vilkkaammin kuin aiempina keväinä.

Valmiita aineistoja hyödynnetään opiskelussa

Eniten aineistoja ladattiin harjoitustöihin ja muihin opiskelutarkoituksiin (40 %). Lisäksi aineistoja toimitettiin opinnäytteisiin, kuten kandidaatintutkielmiin, pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin (29 %), muuhun tutkimukseen (17 %) ja opetukseen (8 %). Valmiin tutkimusaineiston hyödyntäminen houkutteleekin sekä rekisteröityneitä asiakkaita että vapaasti saatavilla olevien aineistojen käyttäjiä. Seuraavassa kuviossa on esitetty aineistolatausten kokonaismäärät ryhmittäin vuosina 2016-2020.

Pylväskuvio. Aineistojen latausmäärät 2016-2020.
Vuonna 2020 aineistoja ladattiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Edellinen huippuvuosi oli 2017. Eniten kasvua oli harjoitustöitä ja muuta opiskelua sekä pro graduja varten ladatuissa aineistoissa.

Suosituin aineisto oli (Avautuu uuteen välilehteen), jonka teema on ilmastonmuutos, energiavarmuus, hyvinvointi. Vuonna 2020 julkaistuista aineistoista ladatuimpia olivat (Avautuu uuteen välilehteen), (Avautuu uuteen välilehteen) ja (Avautuu uuteen välilehteen).

Kasvua aineisto- ja asiakasmäärissä

Tietoarkiston aineistovaranto karttui 98 aineistolla (2019: 84). Ailassa julkaistiin 91 (2019: 77) uutta aineistoa, joista kvantitatiivisia 65 (2019: 52) ja kvalitatiivisia 26 (2019: 25). Vuoden lopussa Ailassa oli 1581 aineistoa, joista määrällisiä 1327 ja laadullisia 254. Vapaasti käytettäviä aineistoja julkaistiin Ailaan kahdeksan. Vuoden lopussa niitä oli ladattavissa yhteensä 93.

Eniten (65 %) asiakkaat latasivat aineistoja, joita voi käyttöehdon mukaisesti käyttää (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (B-aineistojen osuus Ailassa on 75 %) ja aineistoja, jotka ovat (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (28 %, osuus Ailassa 6 %).

Vuoden aikana Ailasta aineistoja latasi 1076 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2019: 768). Yhteensä rekisteröityneitä Aila-asiakkaita oli vuoden 2020 lopussa 2824 (2019: 2623).

Myös Tietoarkiston verkkosivujen käyttö kasvoi huomattavasti. Sivupyyntöjen määrä oli noin 7 % korkeampi verrattuna vuoteen 2019. Eniten lisääntyi Aineistonhallinnan käsikirjan ja Menetelmäopetuksen tietovarannon käyttö. Tarkemmat tiedot aineistojen ja palvelujen käytöstä sekä Tietoarkiston toiminnasta julkaistaan vuosikertomuksessa myöhemmin tänä keväänä.