Tietoarkisto on mukana edistämässä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kansainvälistä tutkimusta

Uusi eurooppalaista syntymäkohorttitutkimusta edistävä hanke käynnistyi huhtikuun alussa.

COORDINATE-hankkeen (COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe) tavoitteena on luoda tutkijoiden ja organisaatioiden yhteisö, joka edistää vertailevaa syntymäkohorttitutkimusta Euroopassa. Tarkoituksena on helpottaa pääsyä kansainvälisiin, lasten ja nuorten hyvinvointia tarkasteleviin pitkittäisaineistoihin. Hanke tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja EU:n pyrkimyksiä edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.

Hankkeeseen osallistuu 19 organisaatiota 14 Euroopan maasta. Tietoarkisto toimii hankkeessa liitännäisosallistujana CESSDAn edustajana ja osallistuu työpakettiin, jossa parannetaan aineistojen löydettävyyttä. Työpaketti kehittää esimerkiksi avointa virtuaalista alustaa, joka kokoaa yhteen harmonisoituja hyvinvointiaineistojen metatietoja.

Hanke on jatkoa Measuring Youth Well Being (MyWEB) ja European Cohort Development Project (ECDP) -hankkeille ja seuraava askel laajemmassa Growing Up In Digital Europe (GUIDE) (Avautuu uuteen välilehteen) -projektissa, joka toteuttaa Euroopan ensimmäisen rajat ylittävän syntymäkohortin.

Hankkeen rahoittaa Euroopan unionin tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 ja sen rahoituskausi on maaliskuun 2025 loppuun saakka. Hankkeen koordinoinnista vastaa Manchester Metropolitan University.