Tietoarkiston aineistokuvailut haravoidaan Finnaan EAD3-muodossa

Tietoarkiston suomenkieliset aineistokuvailut ovat olleet Finnassa jo syyskuusta 2014. Jatkossa kuvailut haravoidaan EAD3-muodossa ja saataville tulevat myös englanninkieliset metatiedot. Tietoarkisto on ensimmäinen, joka ottaa EAD3-formaatin tuotantokäyttöön Finnassa.

Tähän asti haravointi on perustunut varhaisempaan EAD-formaattiin, jota on tarjoiltu Kuha-rajapinnan kautta. EAD3-formaatissa metatiedot ovat saatavissa uudemmasta Kuha2-rajapinnasta OAI-PMH-protokollan avulla. EAD3-muotoon metatiedot generoidaan ohjelmallisesti Tietoarkiston DDI-formaatissa olevista aineistokuvailuista.

— Kuha2 jakaa EAD3 dokumentin yksittäisiin aineistokuvailuobjekteihin ja tukee OAI-PMH-protokollan sivutus- ja valikointitoiminnallisuutta, sanoo Kuha2-rajapinnan kehittäjä Toni Sissala.

Formaattina EAD on suunniteltu kuvaamaan arkistoaineistoja ja niiden rakennetta. Se muun muassa mahdollistaa aineistorakenteen esittämisen hierarkkisesti aineistosarjoihin lajiteltuna, joka on keskeinen tarve arkistoaineistolle.

— EAD3 tukee suoraan kuvailusisällön lokalisointia, ja koska Tietoarkisto kuvailee aineistot suomeksi ja englanniksi, on EAD3 sen vuoksi sopivampi vaihtoehto meidän tarpeisiimme kuin tähän asti käytetty EAD2002, Sissala jatkaa. EAD3-formaattia tulevat jatkossa Finnassa käyttämään monet arkistoalan toimijat. Tietoarkisto on ensimmäinen, joka ottaa formaatin haravointikäyttöön.

Tietoarkiston aineistot löytyvät Finnan kansallisesta näkymästä ja ovat aineistotyyppiluokittelussa tutkimusdataa.

Tietoarkistolle on tärkeää, että myös tutkimusaineistojen perustiedot ovat löydettävissä sieltä, mistä löytyvät myös julkaisut ja tutkimukselle tarpeellinen arkistomateriaali. Aineistoja ei voi käyttää suoraan Finnan kautta, mutta avoimesti saatavilla olevat aineistot ovat ladattavissa Ailasta heti yhtä linkkiä klikkaamalla.

Finna on viimeinen aiempaa Kuha-rajapintaa käyttävä palvelu. Jatkossa kaikki metatiedot saa Kuha2-rajapinnasta ja alkuperäinen Kuha tullaan sulkemaan.

Finna (Avautuu uuteen välilehteen) kokoaa Suomen kulttuurin ja tieteen aineistot yhteen käyttäjäystävälliseen palveluun. Palvelussa on mukana useita satoja organisaatioita kirjastoista arkistoihin ja museoihin - kaikki yhden hakuliittymän takana. Kansalliskirjasto on Finna-palvelun ylläpitäjä ja vastaa sen kehittämisestä. Tietoarkisto osallistuu Finnan kehittämiseen yhteistyöverkostojen jäsenenä.

Kuha2-rajapinta tarjoaa metatiedot myös Dublin Core ja DDI 2.5 -muodossa. Rajapintaa käytetään Tietoarkiston aineistojen haravointiin mm. CESSDAn keskitettyyn indeksiin ja Fairdata Etsimeen. Kuha2 on rajapintaratkaisuna otettu käyttöön myös useassa muussa arkistossa.