Tietotilinpäätös vuodelta 2020 on julkaistu

Tietoarkiston tietotilinpäätös sisältää tutkimusaineistojen käsittelyn ja luovutusten periaatteet, aineistonkäsittelyn suojatoimet ja keskeisimmät tilastotiedot. Tilinpäätös julkaistaan vuosittain.

Tietopalveluyhteydenottoja kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 3813. Niistä noin 60 % käsitteli lainsäädäntöä, etiikkaa ja aineistojen tunnisteita. Tunnisteita poistettiin eri tavoin arkistointiprosessin aikana 66 aineistosta. Tämä tarkoittaa, että anonymisointia tehtiin noin 71 prosentille tutkimusaineistoista. Anonymisoitavien aineistojen osuus pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna. Tietosuojapoikkeamia vuoden 2020 aikana havaittiin kaksi.

Tarkemmat tilastot, kuvaukset korjaus- ja suojatoimista sekä anonymisointitoimenpiteet aineistoittain löytyvät tietotilinpäätöksestä.

Tietotilinpäätös 2020 PDF (Avautuu uuteen välilehteen)