Tietoarkiston aineisto-osaamisella on kansainvälistä kysyntää

Vahvaa asiantuntemusta tutkimusaineistoista ja niiden metatiedoista hyödynnetään tulevina vuosina useassa kansainvälisessä hankkeessa.

Tietoarkiston asiantuntijat osallistuvat kolmeen tänä vuonna alkavaan hankkeeseen, joita yhdistää tutkimusaineistojen FAIR-periaatteiden ja erityisesti niiden löydettävyyden ja saavutettavuuden edistäminen. Hankkeiden aineistot käsittelevät koronaviruspandemiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia.

Huhtikuussa alkanut EOSC Future kehittää avoimen tieteen pilvipalvelua (European Open Science Cloud) eurooppalaisille tutkijoille ja pyrkii tarjoamaan saumattoman pääsyn eri alojen aineistoihin ja aineistonhallinnan palveluihin. Tietoarkisto työskentelee hankkeessa CESSDA-jäsenenä koronavirukseen liittyvien aineistojen metatietojen parissa.

Niin ikään huhtikuussa alkanut COORDINATE-hanke (COhort cOmmunity Research and Development Infrastructure Network for Access Throughout Europe) edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimusta parantamalla pääsyä alan kansainvälisiin pitkittäisaineistoihin. Tietoarkiston aineisto-osaaminen on käytössä hankkeen työpaketissa, jossa helpotetaan aineistojen löydettävyyttä harmonisoimalla niiden metatietoja.

Lokakuussa toimintansa aloittava BY-COVID (BeYond COVID) kokoaa yhteen koronaviruksen tutkimukseen soveltuvia, useiden tieteenalojen aineistoja ja työkaluja eurooppalaiseen yhteispalveluun. Myös tässä hankkeessa Tietoarkisto osallistuu aineistojen löydettävyyden ja saatavuuden parantamiseen yhtenäistämällä niiden metatietoja.

Uusien hankkeiden kesto vaihtelee kahdesta ja puolesta vuodesta neljään vuoteen, ja ne saavat rahoituksensa Euroopan innovoinnin ja tutkimuksen puiteohjelmista Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa. Tietoarkisto jatkaa työskentelyään myös kolmessa vuonna 2019 alkaneessa kansainvälisessä hankkeessa: SSHOC (Social Sciences & Humanities Open Cloud), EOSC Nordic ja TRIPLE (Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration).