Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto Tampereen yliopiston Tietohallinnolle

Tietoarkisto on myöntänyt Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon Tampereen korkeakouluyhteisön tietohallinnolle. Tietohallinto on edistänyt tietoarkistotyötä ja huomioinut Tietoarkiston tarpeita, kun uusi Tampereen yliopisto on käynnistänyt toimintaansa. Lisäksi tietohallinto on tarjonnut puitteet, joiden avulla etätyö mahdollistui, kun koronapandemia pakotti henkilöstön kotitoimistoihin.

Palkinto myönnettiin Tietoarkisto-seminaarissa 12. lokakuuta ja sen vastaanotti tietohallinnon edustajana Mikko Mäkelä.

Tietohallinto teki aloitteen Tietoarkistolle IT-järjestelmien siirtämisestä tietohallinnon tarjoamien infrastruktuuripalveluiden piiriin, kun uutta Tampereen yliopistoa perustettiin. Tietoarkistossa oli pohdittu samaa, joten toimeen tartuttiin hyvässä hengessä. Tietoarkisto luopui omasta palvelintilastaan, ja nyt palveluita ajetaan Tietohallinnon palvelinvirtualisointialustalla. Tämän seurauksena Tietoarkisto on voinut keskittää resurssinsa omien palveluidensa tuotantoon, ja ydintoiminnan ulkopuolinen IT-infrastruktuurien ylläpito on tietohallinnon vastuulla. Muutos oli myös ympäristöteko: palvelintilasta luopuminen vähensi Tietoarkiston energiantarvetta yli 80 prosenttia.

Osana muutosta myös Tietoarkiston työasemat ja niihin liittyvät palvelut siirtyivät kokonaisuudessaan yliopiston keskitettyyn työasemapalveluun. Tämä osoittautui kullanarvoiseksi Tietoarkiston toiminnalle maaliskuussa 2020, kun koronapandemian pakottama etätyö alkoi. Tietohallinto onnistui hyvin nopeasti järjestelemään verkkoympäristön ja muut etätyötä tukevat järjestelmät sellaiseen kuntoon, että Tietoarkiston siirtyminen etätyöhön onnistui kivuttomasti eikä arkiston ydintehtäviin tullut katkoksia. Osa tästä oli seurausta aiemmasta infrastruktuurityöstä ja loput tietohallinnon asiantuntijoiden nopean toiminnan ansiosta.

– Yhteistyö Tietoarkiston kanssa on tuonut Tietohallinnolle hyviä käytänteitä, joita olemme voineet hyödyntää muidenkin kanssa, Mäkelä kommentoi palkintopuheessa.

Värikäs maalaus kehyksissä.
Tietohallinto sai palkintoesineenä oriveteläisen kuvataiteilijan Tuija Suutarin akvarellin Valon langat. Kuva: Helena Laaksonen.

Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto perustettiin vuonna 2009 Tietoarkiston täyttäessä kymmenen vuotta. Tietoarkistotyön edistäjä -palkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt tietoarkiston toimintaedellytyksiä, toimintaa ja tavoitteita suomalaisessa tiedeyhteisössä. Se on henkilökohtainen akateeminen huomionosoitus, jonka saaja saa muistoksi nimikoidun taide-esineen. Palkinnon saaja ei voi kuulua myöntöhetkellä tietoarkiston hallintoelimeen tai henkilökuntaan. Palkintoa ei myönnetä määrävälein.

Ennen Tampereen yliopiston tietohallintoa Tietoarkistotyön edistäjä -palkinnon ovat saaneet Sami Borg (2019), Hans Jørgen Marker (2016), Noora Ellonen (2013), Pentti Kiljunen (2012), Jukka Kultalahti (2011), Elina Haavio-Mannila (2010) ja Leif Nordberg (2009).