Aineistopalkinto 2021 Amisbarometrit-aineistosarjalle

Tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2021 Aineistopalkinnon Amisbarometrit-aineistosarjasta Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry:lle ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otukselle. Amisbarometrit keräävät kattavaa ja monipuolista tietoa ammatillisessa koulutuksessa käyvien arjesta. Barometrin tuloksilla pyritään paikkamaan tiedollista aukkoa nuorten elämästä ja arjesta aina koulutuksesta asuinoloihin ja sosiaalisiin kysymyksiin.

SAKKI ry:n ja Otuksen yhteistyössä keräämän Amisbarometrin taustalla on ollut halu luoda laaja ja toistuva tiedonkeruu ammattikoululaisten elämästä.

– Halusimme nostaa amikset julkiseen keskusteluun ja paikata päätöksenteon tietovajeita, Otuksen tutkija Jukka-Pekka Jänkälä kertoo.

Amisbarometrit-aineistosarja sisältää Amisbarometrit vuosilta 2015, 2017 ja 2019. Aluksi kyselyn painopiste oli nuorten tutkintokoulutuksessa, mutta nykyään kohderyhmää ovat kaikki toisen asteen ammatilliset tutkinnot, koulutukset ja valmentavat opinnot. Amisbarometrillä on tarkasteltu muun muassa opiskelijoiden hyvinvointia, opinto-ohjausta ja tyytyväisyyttä opintoihin.

– Amisbarometri on antanut liitollemme mustaa valkoisella sen tueksi, mitä sanomme ja vaadimme ammatillisten opiskelijoiden paremman huomisen saavuttamiseksi, SAKKI ry:n puheenjohtaja Jutta Vihonen sanoo.

Aineistoja on hyödynnetty esimerkiksi koulutuksen kehittämisen ja arvioinnin hankkeissa sekä opinnäytetöissä.

– Keskeisempiä käyttäjäryhmiä ovat tutkijat, opiskelijajärjestöt, oppilaitokset ja julkishallinto, Jänkälä sanoo.

Amisbarometrit on alusta asti suunniteltu avoimeen käyttöön, ja datan jakaminen ja tallentaminen Tietoarkistoon on ollut itsestäänselvyys.

– Meille on tärkeää, että Amisbarometri on avoin data -periaatteella toteutettu, sillä yhteiskunta ei hyödy pöytälaatikkotilastoista tai näistä maksua perimällä, Vihonen kommentoi.

Tietoarkistoon tullessaan Amisbarometrit ovat olleet pitkälti hyvin minimoituja ja anonymisoituja, ja aineistojen muokkaus jatkokäyttöön sopivaksi on ollut datan hyvän kunnon ja kuvailutietojen ansiosta helppoa ja nopeaa. Erityismaininnan aineistosarja ansaitsee siitä, että datassa puuttuvalle tiedollekin on tarjottu riittävä dokumentaatio.

– Palkinnon saaminen korostaa vertailtavuuden säilyttämisen tärkeyttä. Aikasarjatiedot mahdollistavat esimerkiksi oppivelvollisuutta koskevien suurten uudistusten arvioinnin ja yleisemminkin trendien tutkimisen, Jänkälä sanoo.

Kakkulapiot ja kunniakirjat pöydällä.
Palkintoesine on kierrätetystä uushopeisesta lusikasta tehty kakkulapio. Kuva: Hannele Keckman-Koivuniemi.

Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa ja tutkimusaineiston koko elinkaaren huomioimista aineistonkeruun suunnittelussa sekä aineiston keräämisessä, organisoinnissa ja arkistoinnissa