Tietoarkistolaiset osallistuivat FitSM-koulutukseen

CESSDA tarjosi palveluidensa yhteyshenkilöille lokakuun alussa kahden päivän FitSM-peruskoulutuksen, jossa tutustuttiin palvelunhallinnan peruskäsitteisiin sekä FitSM:n palvelunhallinnan viitekehykseen.

FitSM:n tarkoituksena on helpottaa organisaation IT-palveluiden hallintaa, ja sen päätavoitteena on tehokkaan palvelunhallinnan mahdollistaminen kevyen, selkeän ja käytännönläheisen standardin avulla. Siihen sisältyy 85 tehokkaan palvelunhallintajärjestelmän vaatimusta, jotka liittyvät muun muassa organisaation palvelukapasiteetin, asiakassuhteiden ja palvelupyyntöjen hallintaan sekä jatkuvaan palveluiden kehittämiseen. Vaatimukset täyttämällä organisaatio parantaa palveluidensa hallintaa ja tarjontaa.

CESSDA pyrkii kehittämään IT-palvelunhallintaansa FitSM-vaatimusten mukaisiksi. Tietoarkistolla on merkittävä rooli CESSDAn palvelunhallinnassa ja Tietoarkisto on mukana rakentamassa CESSDAn palveluja. Tämän vuoksi EGI Foundationin toteuttamaan koulutukseen osallistui Tietoarkistosta viisi henkilöä. Kaikki koulutukseen osallistuneet tietoarkistolaiset saivat FitSM-perustason sertifikaatin Foundation Certificate in IT Service Management according to FitSM.

Sertifioiduilla tietoarkistolaisilla on ymmärrys palvelunhallinnan peruskäsitteistä sekä FitSM-standardin rakenteesta ja vaatimuksista. Koulutuksesta on hyötyä myös Tietoarkiston omien palveluiden hallinnoinnissa, sillä tietoarkistolaiset oppivat runsaasti uutta ja saivat laajemman käsityksen siitä, mitä kaikkea palvelunhallinnassa on huomioitava.