Aluevaaliohjelmia voi tutkia Pohtivassa

Tammikuun 23. päivä 2022 järjestetään Suomen ensimmäiset aluevaalit. Suurin osa puolueista on asettanut ehdokkaita vaaleihin ja puolueiden historialliset linjaukset ovat tutkittavissa Tietoarkiston ylläpitämässä Pohtiva-palvelussa.

Vaaleissa valitaan aluevaltuustot kaikkiaan 21 hyvinvointialueelle, jotka vuoden 2023 alussa ottavat kunnilta vastatakseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoiminnan järjestämisen. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin.

Aluevaalit 2022 -sivulle on poimittu Poliittisten ohjelmien tietovarannon tietokannasta puolueiden aluevaali- ja periaateohjelmat. Listaukset päivittyvät aina vaaleihin asti.

Vaalisivut mahdollistavat ohjelmien selailun suoraan, mutta käyttämällä Pohtivan monipuolisia rajaus- ja hakutoimintoja kaikista ohjelmista voi tehdä hakuja tai muokata ohjelmajoukkoa sopivaksi tutkimustarpeisiin tai vertailla kehitystä puolueittain tai ajallisesti. Kaikki ohjelmat on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi. Ohjelmiin sisältyviä kuvia tai kaavioita ei tuoda Pohtivaan. Pohtivaan liitetään ensin suomenkieliset ohjelmat, mutta mukana on myös ohjelmia ruotsin kielellä.

Pohtiva-tietovarantoon kootaan suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Kokoelma alkaa vuodesta 1880 ja ohjelmia on nyt liki 1450, kaikkiaan 88 puolueelta. Ohjelmia voi selata puolueittain ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Hakuja voi rajata esimerkiksi julkaisuvuoden, kielen tai puolueen aseman tai ohjelman tyypin perusteella. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin. Puuttuvista ohjelmista voi ilmoittaa Tietoarkistoon.