Aineistojen käyttö kasvoi huimasti myös toisena koronavuonna: latausten kärjessä avoimesti lisensoidut datat

Tietoarkiston palvelut löydettiin hyvin pandemiaoloissa. Asiakkaat latasivat aineistoja Ailasta vuonna 2021 enemmän kuin koskaan aiemmin. Eniten kasvoi vapaasti saatavilla olevien datojen käyttö. Aineistoja myös tallennettiin ja käsiteltiin edellisvuotta enemmän. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä jatkoi kasvuaan.

Joulukuussa 2020 Tietoarkisto muutti aineistojen käyttöehdon (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssiksi. Muutos avoimeen lisenssiin on ollut menestys. A-aineistoja ladattiin vuoden 2021 aikana 1851 kertaa, kun vuonna 2020 niitä ladattiin 827 kertaa.

Rekisteröityneet asiakkaat käyttivät aineistoja laajasti suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Eniten aineistoja ladattiin Tampereen korkeakouluyhteisöön (22 %) ja Helsingin (11 %), Jyväskylän (10 %), Turun (9 %) sekä Itä-Suomen (9 %) yliopistoihin. Viisi prosenttia rekisteröityneiden asiakkaiden aineistotoimituksista meni ulkomaille (2020: 7 %). Viisitoista prosenttia kaikista aineistoista ladattiin Ailan englanninkielisestä luettelosta.

Tietoarkiston asiakkaat latasivat Ailasta viime vuonna peräti 53 prosenttia enemmän aineistoja kuin vuonna 2020. Tietoarkisto käsitteli vuoden aikana 4093 käyttölupahakemusta (2020: 2598). Jatkokäyttöön toimitettiin 4503 aineistoa (2020: 2947), joista kvantitatiivisia oli 75 prosenttia (2020: 78 %) ja kvalitatiivisia 25 prosenttia (2020: 22 %). Ailasta on ladattu vuosien 2014–2021 aikana yhteensä yli 21 100 aineistoa.

Pylväskuvio. Aineistojen latausmäärät 2017-2021.
Kuvio 1. Aineistojen latausmäärät 2017-2021: Vuonna 2021 aineistoja ladattiin kirkkaasti enemmän kuin koskaan aiemmin. Suurinta kasvu oli vapaasti ladattavilla, Creative Commons -lisensoiduilla aineistoilla. Kuvan selite.

Laadullisten aineistojen käyttö opiskelussa kasvaa

Eniten aineistoja ladattiin tammi- ja syyskuussa. Kuukausikohtaisia latausennätyksiä tehtiin useita. Ladatuista aineistoista 30 prosenttia käytettiin harjoitustöihin ja muuhun opiskeluun. Lisäksi aineistoja toimitettiin opinnäytteisiin, kuten kandidaatintutkielmiin, pro gradu -tutkielmiin ja väitöskirjoihin (yhteensä 16 %), muuhun tutkimukseen (9 %) ja opetukseen (5 %). Kvalitatiivisten aineistojen käyttö harjoitustöissä ja kandidaatintutkielmissa tuplaantui viime vuodesta.

Suosituin aineisto oli FSD3217 European Social Survey 2016: Suomen aineisto (Avautuu uuteen välilehteen) , jonka teemana on ilmastonmuutos, energiavarmuus, hyvinvointi. Vuonna 2021 julkaistuista aineistoista ladatuimpia olivat FSD3476 Nuorten aikuisten haastattelut mediankäytöstä 2019 (Avautuu uuteen välilehteen) ja FSD3497 Lapsibarometri 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) .

Aineisto- ja asiakasmäärät edelleen nousussa

Tietoarkistoon hankittiin vuoden 2021 aikana 114 aineistoa (2020: 98). Ailassa julkaistiin yhteensä 103 (2020: 91) uutta aineistoa, joista kvantitatiivisia on 75 (2020: 65) ja kvalitatiivisia 28 (2020: 26). Vuoden 2021 lopussa Ailassa oli 1686 aineistoa, joista määrällisiä aineistoja on 1404 ja laadullisia 282.

Vapaasti käytettäviä aineistoja julkaistiin vuoden 2021 aikana 14. Vuoden lopussa Ailassa oli yhteensä 107 vapaasti ladattavaa aineistoa.

Eniten asiakkaat latasivat aineistoja, jotka ovat joko (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (41 %, A-aineistojen osuus Ailassa 6 %) tai joita voi käyttää (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun (55 %, B-aineistojen osuus Ailassa 74 %).

Vuonna 2021 aineistoja latasi Ailasta 1452 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2020: 1076). Kaiken kaikkiaan rekisteröityneitä Aila-asiakkaita oli vuoden lopussa yhteensä 3556 (2020: 2824).

Tietoarkiston verkkosivujen kokonaiskäyttö nousi uusiin ennätyslukemiin. Tilastointitavan muutosten vuoksi luvut eivät ole suoraan verrattavissa, mutta sivupyyntöjen määrä oli vähintään 15 % edellistä vuotta suurempi. Eniten liikennettä kohdistui uuteen Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjaan. Myös Pohtivan käyttäjämäärät olivat korkeat.

Tietoarkiston muihin tunnuslukuihin ja toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa loppukeväästä.