Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustusaineistot kertovat suomalaisten maanpuolustustahdosta ja Nato-kannoista

Tuoreimman turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimuksen aineisto on julkaistu Ailassa. Aineistosarjaa voi käyttää entistä laajemmin.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset kyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992. Aiemmin tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin rajattu käyttöehto keveni, ja aineistoja voi nyt käyttää tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

MTS:n syys-lokakuussa 2021 tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä asevelvollisuudesta. Mukana oli myös kysymyksiä turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä turvallisuuden kehittymisestä seuraavan viiden vuoden aikana. Vastaajilta kysyttiin lisäksi suhtautumisesta Euroopan unionin ja Naton väliseen yhteistyöhön, erilaisiin uhkiin varautumisesta, erilaisista mahdollisesti huolta aiheuttavista tekijöistä, Suomen onnistumisesta koronaviruksen torjunnassa, luottamuksesta Puolustusvoimien kykyyn torjua sotilaallisia uhkia, Suomen kutsuntajärjestelmän uudistamisesta sekä kansalaispalveluksesta.

MTS:n tutkimusraporttien pohjalta päivitetään myös Findikaattorin maanpuolustustahto-indikaattoria. Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” jo vuodesta 1970 lähtien. Indikaattori osoittaa huomattavia eroja eri ikäryhmissä tai puoluekannatuksen perusteella. Tietoarkisto päivittää indikaattoria vuosittain.