Neljä kesätyöpaikkaa datankäsittelijöille

Haemme opiskelijoita kokoaikaisiksi kesätyöntekijöiksi kesäksi 2022 (3 kk). Kesätyöntekijöiden päätehtäviä ovat Tietoarkistoon tallennettujen kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusaineistojen käsittely, anonymisointi ja dokumentointi. Kesän jälkeen työ jatkuu osa-aikaisena tutkimusavustajana.

Tehtävät edellyttävät hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävien hoidossa ovat eduksi seuraavat tiedot ja taidot:

  • tilastomatemaattisten ohjelmien hyvä tuntemus (lähinnä SPSS) ja/tai kokemus tekstiaineistojen käsittelystä
  • opinnot yhteiskuntatieteellis-humanistisilta aloilta
  • järjestelmällisyys, tarkkuus ja huolellisuus
  • kiinnostus kvantitatiiviseen ja/tai kvalitatiiviseen tutkimukseen
  • tietotekniset valmiudet.

Toivomme, että sinulla olisi mahdollisuus aloittaa työt viikolla 22 ja jatkaa töitä kesän jälkeen osa-aikaisena (n. 15 h/vko) lukukausien aikana. Asetamme valinnassa etusijalle toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat.

Hakuaika päättyy torstaina 7.4.2022 klo 23.59. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla). Liitä hakemukseesi lyhyt vapaamuotoinen hakemus, ansioluettelo sekä kopio opintosuoritusrekisteriotteesta.

Palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkimusavustajan tehtävä asettuu vaativuustasolle 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Aloituspalkka on noin 2300 euroa. Työtä voi tehdä jonkin verran myös etänä.