Kolme määräaikaista sovelluskehitystehtävää avoinna

Haemme kolmea IT-alan asiantuntijaa määräaikaisiin sovelluskehitystehtäviin. Työhön kuuluu tehtävästä riippuen avustavia sovelluskehityksen tehtäviä ja ylläpitoa, sovellusten kehittämistä Tietoarkistolle tai erilaisia tietotekniikkaan ja sovelluskehitykseen liittyviä selvitystehtäviä sekä järjestelmätukeen liittyviä tehtäviä.

Kunkin tehtävän osaamisvaatimukset painottuvat tehtävänkuvan vaatimusten mukaan. Kaikissa tehtävissä vaaditaan sovelluskehitysprosessin kokonaisvaltaista ymmärtämistä sekä testivetoisen sovelluskehityksen tuntemusta, hyvää Python-osaamista ja hajautetun versiohallinnan osaamista sekä kykyä työskennellä suomeksi ja englanniksi.

Sovellukset ovat tyypillisesti Python- ja JavaScript-kielillä toteutettuja web-sovelluksia. Järjestelmäkokonaisuudet rakentuvat yhdistetyistä asiakas- ja palvelinsovelluksista, joita kehitetään ja ylläpidetään Tietoarkiston hallinnoimissa palvelinjärjestelmissä. Ajoalustana on yleensä Linux.

Tehtävät edellyttävät oma-aloitteisuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme sitä, että olet kiinnostunut kehittämään itseäsi sekä oppimiaan uutta ja viet tehtävät loppuun saakka.

Tarjoamme monipuolisen ja sopivan haastavan tehtäväkokonaisuuden työyhteisössä, jossa ihmiset viihtyvät hyvin. Käytössä on moderni kehitysympäristö ja kehitämme työtapojamme aktiivisesti. Meillä voit vaikuttaa siihen, miten työtä tehdään. Miellämme sovelluskehityksen kokonaisvaltaisena toimintana ja olet tekemässä sovellusta aina suunnittelusta tuotantoon asti.

Tehtävien palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Vaativuustasoon perustuvan palkan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Katso kunkin tehtävän tarkemmat palkkatiedot yliopiston hakuilmoituksista (linkit alla).

Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy tiistaina 19.4.2022 klo 23.59. Hakemus jätetään yliopiston sähköisellä hakulomakkeella.