Tavoitteena FAIR-periaatteita vahvistava eurooppalaisten data-arkistojen verkostoyhteistyö

FAIR on kaikkien huulilla, mutta sen mahdollistaminen vaatii tutkimusdatan parissa työskenteleviltä toimijoilta osaamista sekä kehittymismahdollisuuksia. Yksittäiset digiarkistot hyötyisivät, jos niillä olisi käytettävissään osaamisresurssinaan laajempi, yhteisölähtöinen vastaavien toimijoiden verkosto, jossa osaamisen jakaminen sekä vertaistuki on mahdollista.

Tarve yhteistyöverkostolle on käynyt parin viime vuoden aikana ilmeiseksi myös EU-hankkeissa, joissa pyrittiin edistämään eurooppalaisten data-arkistojen FAIR-kyvykkyyttä ja tukemaan niiden sertifiointia luotettavina digitaalisen tutkimusaineiston pitkäaikaissäilyttäjänä. Juuri julkaistu Towards a European network of FAIR-enabling Trustworthy Digital Repositories (TDRs) -työpaperi kuvaa tarpeita ja tarvittavia askelia yhteistyöverkoston rakentamiseksi.

Julkaisu on eurooppalaisista data-arkistotoimijoista koostuvan kirjoittajaryhmän aloite. Tietoarkiston projektit ja kehittäminen -tiimin johtaja Mari Kleemola on yksi kirjoittajista. Aloitteen taustalla on tammikuussa 2022 pidetty verkostoyhteistyötä käsittelevä työpaja, jossa suuri osa osallistujista ilmaisi halukkuutensa yhteistyöhön. Työpaja oli kolmen EU-infrastruktuurihankkeen yhteinen ponnistus. Tietoarkisto oli mukana kaikissa hankkeissa ja koordinoi niistä kahdessa (SSHOC ja EOSC-Nordic) työpaketteja, joiden ydintarkoitus oli mitata ja kehittää FAIR-kyvykkyyttä ja mahdollistaa arkistojen prosessien parantamista ja dokumentaatiota niin, että ne täyttäisivät CoreTrustSeal-sertifikaatin vaatimukset. Julkaisua varten eurooppalaisilta arkistotoimijoilta kerättiin lisätietoja tarpeista myös kyselyllä.

Toimivan verkoston tulisi vastata yhteisön tärkeimpiin yhteisiin tarpeisiin: tiedonvaihdon ja verkostoitumisen mahdollistamiseen, sidosryhmien sitouttamiseen ja niiden politiikka- ja rahoituspäätöksiin vaikuttamiseen ja pitkäaikaissäilytystehtävän koordinointiin ja laadun kehittämiseen, erityisesti EOSCin piirissä. Näiden pääkohtien alla voitaisiin käsitellä lukuisia data-arkistoille tärkeitä aihealueita. Julkaisu kuvaa myös toiminnot ja vaiheet, jotka on toteutettava verkoston toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi, kuten jäsenyysvaatimukset, liiketoimintamalli ja hallinto.

Julkaisu tulee olemaan lähdeaineistona EOSCin digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen työryhmälle (Task Force on Long Term Digital Preservation). Yksi työryhmän keskeisistä tehtävistä on tuottaa suositukset verkostoyhteistyön toteuttamiseksi. EOSC (European Open Science Cloud) Euroopan komission pitkäaikainen kumppanuusohjelma, joka pyrkii toteuttamaan FAIR-periaatteisiin nojaavan eurooppalaisen datapalveluiden verkon ja virtuaalisen avointa tiedettä tukevan palveluympäristön datavetoiselle tieteelle.