Uusi pitkittäisaineistoportaali Loda on julkaistu: korvaa FNESdata-palvelun

Loda-portaali tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden tarkastella, vertailla ja hakea Tietoarkistoon arkistoitujen eduskuntavaalitutkimusten muuttujatietoja. Uusi portaali korvaa vanhan FNESdata-palvelun, joka sisälsi neljän eduskuntavaalitutkimuksen muuttujatiedot vuosilta 2003–2015. Loda sisältää niiden lisäksi muuttujatiedot myös viimeisimmästä vuoden 2019 eduskuntavaalitutkimuksesta. Portaalin sisältö on saatavilla englanniksi.

Loda-portaali edistää pitkittäisaineistojen metadatan avointa saatavuutta, vertailtavuutta ja käytettävyyttä. Portaalin toteutuksessa käytettiin Colectican sovellusalustaa, joka tukee yhteiskuntatieteellisen datan dokumentointiin tarkoitettua DDI-metadatastandardia. Tämä takaa portaalin yhteentoimivuuden ja mahdollistaa monipuolisen yhteistyön. Portaali on toteutettu Suomen Akatemian Rajoja ylittävät työkalut ja palvelut (C-BoTS) -projektirahoituksella.

Uusi Loda-portaali esitellään joulukuun alussa myös eurooppalaisessa EDDI-konferenssissa (Avautuu uuteen välilehteen) , joka kokoaa yhteen DDI-metadataformaatin kehittäjiä ja hyödyntäjiä ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Ei ole sattumaa, että Lodan julkaisupäivänä vietetään Maailman digitaalisen pitkäaikaissäilytyksen päivää. Loda on hyvä esimerkki palveluista, joiden rakentamista on mahdollistanut kansainvälisen digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen yhteisöllisyys ja yhteistyö.