Tietoarkistoon tallennettujen aineistojen käytön huima kasvu jatkui 2022

Tietoarkiston asiakkaat latasivat aineistoja Ailasta vuonna 2022 enemmän kuin koskaan aiemmin. Eniten lisääntyi vapaasti saatavilla olevien datojen käyttö. Asiakkaat myös tallensivat aineistoja Tietoarkistoon edellisvuotta enemmän. Rekisteröityneiden asiakkaiden määrä jatkaa kasvu-uralla.

Ailasta ladattiin viime vuonna liki 45 prosenttia enemmän aineistoja kuin vuonna 2021. Tietoarkisto käsitteli vuoden aikana 5863 käyttölupahakemusta (2021: 4075). Jatkokäyttöön toimitettiin yhteensä 6514 aineistoa (2021: 4503), joista kvantitatiivisia oli 71 prosenttia (2021: 75 %) ja kvalitatiivisia 29 prosenttia (2021: 25 %). Ailasta on sen avaamisen jälkeen vuonna 2014 ladattu yli 27 600 aineistoa (kuvio 1).

Miltei puolet (42 %) latauksista kohdistui ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0) saatavilla oleviin aineistoihin. Niitä ladattiin vuoden 2022 aikana 2757 kertaa (2021: 1832). Näiden aineistojen osuus Ailassa on 7 prosenttia. Latauksista 53 prosenttia kohdistui aineistoihin, joiden käyttäminen vaatii rekisteröitymisen ja joita voi käyttää tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Näiden aineistojen osuus Ailassa on 76 prosenttia.

Pylväskuvio. Aineistojen latausmäärät 2018-2022.
Kuvio 1. Aineistojen latausmäärät 2018-2022: Vuonna 2022 aineistoja ladattiin enemmän kuin koskaan aiemmin. CC BY -lisensoitujen aineistojen lataukset ja käyttö opiskelutarkoituksiin kasvoivat huomattavasti, mutta nousua oli kaikissa käyttötarkoitusluokissa. Kuvan selite.

Rekisteröityneet asiakkaat tulevat laajasti suomalaisista yliopistoista ja korkeakouluista. Eniten aineistoja ladattiin Tampereen korkeakouluyhteisöön (28 %) ja sitten Helsingin (12 %), Oulun (9 %), Jyväskylän (9 %), Turun (8 %) ja Itä-Suomen (7 %) yliopistoihin. Kuusi prosenttia rekisteröityneiden asiakkaiden aineistotoimituksista meni ulkomaisissa yliopistoissa tai tutkimusorganisaatioissa työskenteleville (2021: 5 %). Aineistolatauksista 13 prosenttia tehtiin Ailan englanninkielisestä luettelosta. Kuukausitasolla eniten aineistoja ladattiin tammi- ja lokakuussa.

Käyttö eri tarkoituksiin kasvoi - laadullisten aineistojen opiskelukäyttö lisääntyi

Käyttötarkoituksen mukaan tarkasteltuna rekisteröityneet asiakkaat käyttivät aineistoja aiempaa enemmän sekä tutkimuksessa, opetuksessa että opiskelussa. Erityisesti kasvoi kvalitatiivisten aineistojen käyttö harjoitustöihin (nousu 85 % vuoteen 2021 verrattuna) ja pro graduihin (70 %) sekä kvantitatiivisten aineistojen käyttö tutkimukseen (43 %) ja harjoitustöihin (14 %).

Suosituin aineisto oli vuoden 2021 tapaan FSD3217 European Social Survey 2016: Suomen aineisto (Avautuu uuteen välilehteen) , jonka teemana on ilmastonmuutos, energiavarmuus ja hyvinvointi. Vuonna 2022 julkaistuista aineistoista ladatuimpia olivat FSD3598 Nuorisobarometri 2020 (Avautuu uuteen välilehteen) ja FSD3576 Ruoan merkitykset arjessa (Avautuu uuteen välilehteen) -kirjoitusaineisto 2021, joka on koottu Tietoarkiston kirjoitusaineistojen keruutyökalu Pennalla.

Aineisto- ja asiakasmäärät nousussa

Tietoarkisto hankki vuonna 2022 ennätysmäärän aineistoja, yhteensä 129 (2021: 114). Ailassa julkaistiin 88 uutta aineistoa (2021: 103), joista kvantitatiivisia on 62 (2021: 75) ja kvalitatiivisia 26 (2021: 28). Vapaasti käytettäviä aineistoja julkaistiin 15. Vuoden lopussa Ailassa oli 1775 aineistoa, joista määrällisiä 1467 ja laadullisia 308.

Vuonna 2022 aineistolatauksia Ailasta teki 1843 yksittäistä rekisteröitynyttä asiakasta (2021: 1452). Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli yhteensä 4485 (2021: 3553).

Tietoarkiston verkkosivujen kokonaiskäyttö pysyi suurin piirtein edellisvuoden tasolla. Eniten sivupyyntöjä kohdistui Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirjaan ja muihin suomenkielisiin sisältöihin. Myös Pohtivan käyttäjämäärät pysyivät korkeina.

Tietoarkiston muihin tunnuslukuihin ja toimintaan voi tutustua tarkemmin vuosikertomuksessa, joka julkaistaan verkossa keväällä.