Europarlamenttivaaliohjelmat koottu Pohtivaan

Puolueiden EU-vaaliohjelmat on koottu Tietoarkiston Pohtivaan, palveluun, jossa puolueiden asettamia vaalitavoitteita voi tarkastella keskitetysti. Europarlamenttivaalit 2024 -sivulle on poimittu Poliittisten ohjelmien tietovarannon koko tietokannasta näihin vaaleihin kohdistuvat vaaliohjelmat sekä puolueiden voimassa olevat periaateohjelmat.

Vaalisivu päivittyy vaaleihin asti, tosin liki kaikki puolueet ovat jo ohjelmansa julkaisseet. Vaalisivun kautta ohjelmia on mahdollista selailla, mutta käyttämällä Pohtivan monipuolisia rajaus- ja hakutoimintoja kaikista tietokannan ohjelmista voi tehdä hakuja tai muokata ohjelmajoukkoa sopivaksi tutkimustarpeisiin tai vertailla kehitystä puolueittain tai ajallisesti.

Pohtiva-tietovarantoon kootaan suomalaisten puolueiden ohjelmia sekä muita keskeisiä poliittisia tekstejä. Kokoelma alkaa vuodesta 1880. Ohjelmia tietokannassa on 1554, kaikkiaan 94 puolueelta. Ohjelmia voi selata puolueittain ja niihin voi kohdistaa sanahakuja. Hakuja voi rajata esimerkiksi julkaisuvuoden, kielen tai puolueen aseman tai ohjelman tyypin perusteella. Varannon sisältämät ohjelmadokumentit on luokiteltu ohjelmatyypeittäin yleis-, vaali-, tavoite- ja erityisohjelmiin sekä muihin ohjelmiin. Kaikki ohjelmat on rakenteistettu yksinkertaisiksi tekstidokumenteiksi, mutta niihin mahdollisesti sisältyviä kuvia ei tuoda Pohtivaan.

Vaalikeruiden yhteydessä Pohtivaan yleensä lisätään myös joitain muita ohjelmatekstejä. Puuttuvista ohjelmista voi ilmoittaa Tietoarkistoon.