Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan kuluttamisen, innovaatioiden ja teollisuuden tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat kuluttamisen, innovaatioiden ja teollisuuden tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3392 Kirjoituksia kestävästä kehityksestä 2018
Aineisto sisältää vapaamuotoisia kirjoituksia kestävästä kehityksestä. Näkökulmia ovat esimerkiksi kulutustottumukset, ravinto, matkustaminen ja teknologia.

FSD2841 Tampereen yliopiston opiskelijoiden kulutusvalinnat 2011
Kysely kartoittaa opiskelijoiden kulutustottumuksia ja suhdetta erilaisiin kulutuspäätöksiin.

FSD2942 Kuntien innovaatiojärjestelmä 2011
Aineistossa tarkastellaan kuntien uudistumista tukevia ja estäviä tekijöitä johtavissa asemissa olevien kuntatoimijoiden näkökulmasta.

FSD2488 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009: yritykset
Kysely on osa laajempaa Suomen innovaatiojärjestelmää arvioivaa INNOEVAL-tutkimusta. Kyselyssä selvitettiin suomalaisten yritysten mielipiteitä Suomen innovaatiojärjestelmästä.

FSD1123 Nuorisotutkimus 1993
Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten tietoisuutta ja asenteita teollisuusyrityksiä ja Euroopan yhteisöä kohtaan. Aineisto sisältää myös väittämiä teollisuustyöstä ja ympäristökysymyksistä.

FSD1141 Telakoiden työntekijäkysely 1992
Kyselyssä tiedusteltiin työntekijöiden käsityksiä telakasta työnantajana, palkkausjärjestelmistä sekä työn organisoinnissa ja sisällössä tapahtuneista muutoksista.

Aineistosarjat

Näissä sarjoissa on mukana teemaan liittyviä kysymyksiä.

Aineistot muualla

Kuluttamista, innovaatioita ja teollisuutta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.