Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan sukupuolen moninaisuuden, sateenkaarielämän sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallisen aseman, kulttuurin ja historian tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat sukupuolen moninaisuuden, sateenkaarielämän sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallisen aseman, kulttuurin ja historian tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3241 Sukupuolen merkitys perusopetuksessa 2018
Aineistossa kaksikymmentä opettaa kuvailee sukupuolen merkityksestä opetustyössä. Kirjoituksissa pohditaan esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa kouluarjessa sekä pyrkiikö opettaja itse edistämään sitä työssään.

FSD3246 Vihkioikeuskysely 2017
Kysely kartoitti suomalaisten suhtautumista evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen vihkiä pariskuntia avioliittoon sekä suhtautumista samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen.

FSD3524 Sinuiksi-palvelun kysymykset ja asiantuntijavastaukset 2014-2015
Tämä vapaasti saatavilla oleva koosteaineisto sisältää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuun Sinuiksi tuki- ja neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä ja niihin annettuja asiantuntijavastauksia.

FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014
Kirjoitusaineisto, jossa suomalaiset kertovat omakohtaisia kokemuksia siitä, millaista on elää nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana Suomessa, ja millaista se on ollut ennen.

FSD1288 Seksuaali-identiteetit 2001
Aineisto sisältää Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn avokysymysten vastaukset, joissa käsitellään seksuaalista identiteettiä. Vastaajia on pyydetty kuvailemaan omaa seksuaali-identiteettiään sekä esimerkiksi lähipiirin suhtautumista vastaajan seksuaaliseen suuntautumiseen.

FSD2291 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla 1994-1998
Haastatteluaineisto käsittelee homoseksuaalisuutta koskevien uskomusten rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa. Vuosina 1994-1998 kerätystä aineistosta on saatavissa 26 haastattelua.

Aineistot muualla

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sukupuolen moninaisuuden tutkimusta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.