Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan sukupuolen moninaisuuden, sateenkaarielämän sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallisen aseman, kulttuurin ja historian tutkimukseen.

Lisäksi monien muiden teemaa käsittelevien aineistojen kysymykset ja muuttujat tarjoavat sukupuolen moninaisuuden, sateenkaarielämän sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteiskunnallisen aseman, kulttuurin ja historian tutkijoillekin hyödyllistä tietoa. Tietoarkistoon tallennetut aineistot ovat maksutta ladattavissa kunkin aineiston käyttöehtojen mukaisesti Ailassa.

Huomaathan, että tälle sivulle on koottu vain näyte kaikista Tietoarkiston aineistoista. Aiheeseen liittyviä aineistoja kannattaa siis hakea asiasanahauilla Ailasta myös itse. Lisäksi teemaan sopivia aineistoja voi etsiä muiden maiden tietoarkistoista esimerkiksi CESSDAn yhteisluettelosta (Avautuu uuteen välilehteen).

Aineistojen sisältämiin kysymyksiin ja muuttujiin voi tutustua tarkemmin Ailassa muuttujat-välilehdellä tai esimerkiksi kysymyslomakkeiden avulla. Materiaali on vapaasti luettavissa kunkin aineiston kuvailusivulla.

Aihepiiriä käsitteleviä aineistoja

FSD3180 Sateenkaariperheiden äitien kokemukset parisuhteen päättymisestä 2016
Seitsemän äidin haastattelut käsittelevät kokemuksia parisuhteen päättymisestä. Teemat liittyvät parisuhteen päättymisen tuomiin muutoksiin lasten elämäntilanteeseen sekä haastateltavan omaan vanhemmuuteen.

FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014
Kirjoitusaineisto, jossa suomalaiset kertovat omakohtaisia kokemuksia siitä, millaista on elää nuoruutta seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvana Suomessa, ja millaista se on ollut ennen.

FSD2924 Hyvinvoiva sateenkaarinuori 2013
Kysely Suomessa asuvien LHBTQ-nuorten ja -aikuisten hyvinvoinnista. Teemoja ovat sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen ja käyttäytyminen, ihmissuhteet, terveys, syrjinnän ja väkivallan kokemukset sekä yhteiskunnan asenteet

FSD2377 Yhdeksäsluokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöistä 2004
Kyselyssä selvitettiin peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten käsityksiä, asenteita ja tietoja seksuaalivähemmistöistä.

FSD2796 Seksuaalivähemmistöt työelämässä 2003
Aineisto kartoittaa seksuaalivähemmistöjen asemaa ja kokemuksia työelämässä. Vähemmistöjen edustajilta kysyttiin heidän koulutuksestaan ja työhistoriastaan, työpaikastaan ja sen työilmapiiristä, syrjinnästä sekä avoimuudestaan seksuaalisesta suuntautumisestaan.

FSD1290 Kaltaistensa kanssa 2001
Helsingin Sanomien Nyt-liitteen lukijoille suunnatun homoseksuaalisuuskyselyn avokysymyksistä muodostettu tutkimusaineisto, joissa vastaajat kuvailevat seksuaalisia tuntemuksiaan ja kokemuksiaan samaa sukupuolta olevaan.

FSD1243 Suomalainen seksi 1992
Tutkimus kartoittaa suomalaisten sukupuolielämää. Vertailtavuuden takia suurin osa kysymyksistä on samoja kuin vuoden 1971 aineistossa (FSD1242), mutta monia teemoja on painotettu enemmän (mm. homoseksuaalisuus).

FSD2798 Homoseksuaalien elämäntapa ja elinolot 1982-1983
Käsittelee seksuaalisten vähemmistöjen edustajien arjen kokemuksia liittyen vastaajien sukupuoliseen suuntautumiseen. Aineisto kartoittaa seksuaalisen identiteetin rakentumista, seksuaalista käyttäytymistä sekä kokemuksia esimerkiksi syrjinnästä.

FSD2291 Homoseksuaalisuus Suomessa 1940- ja 1960-luvuilla 1994-1998
Haastatteluaineisto käsittelee homoseksuaalisuutta koskevien uskomusten rakentumista sotienjälkeisessä Suomessa. Vuosina 1994-1998 kerätystä aineistosta on saatavissa 26 haastattelua.

FSD3246 Vihkioikeuskysely 2017
Kysely kartoitti suomalaisten suhtautumista evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen vihkiä pariskuntia avioliittoon sekä suhtautumista samaa sukupuolta olevien avioliittoon vihkimiseen.

FSD3345 Tasa-arvobarometri 2017
Kysely mittaa sukupuolten tasa-arvoon liittyviä asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia elämän eri osa-alueilla sekä niiden kehittymistä Suomessa.

FSD2999 My Public Living Room -haastattelut 2014
Aineisto koostuu kolmesta englanninkielisestä haastattelusta, jotka on kerätty Torontossa My Public Living Room -nimisen julkisen tilan taideprojektin yhteydessä.

Aineistot muualla

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sukupuolen moninaisuuden tutkimusta käsittelevistä aineistoista kiinnostuneen kannattaa tutustua myös muiden tietoarkistojen maksutta ladattavaan tarjontaan.

Suomessa Tietoarkiston lisäksi palvelee Kielipankki (Avautuu uuteen välilehteen), joka arkistoi myös video- ja äänimateriaalia. Suomessa tuottuja tutkimusaineistoja voi hakea myös Fairdata.fi:n Etsimellä (Avautuu uuteen välilehteen). Eurooppalaisiin yhteiskuntatieteellisiin tietoarkistoihin pääsee tutustumaan kootusti CESSDAn (Avautuu uuteen välilehteen) sivujen kautta. Iso-Britannian tietoarkistolla (UKDS) (Avautuu uuteen välilehteen) on esimerkiksi paljon tasokkaita laadullisia aineistoja. Hyvä lähde on myös Saksan tietoarkisto GESIS (Avautuu uuteen välilehteen). Lisäksi kannattaa katsastaa ainakin maailman suurimman yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston, yhdysvaltalaisen ICPSR:n (Avautuu uuteen välilehteen) monipuolinen tarjonta.